Dobrá – Sedm farností děkanátu Frýdek přivítá ostatky bl. Carla Acutise. Příležitost k modlitbě na jeho přímluvu bude od 9. do 20. ledna například v Třinci, Mostech u Jablunkova nebo v Dobré.

20220812 phr7152

Mladí lidé u ostatků bl. Carla Acutise na setkání mládeže v Hradci Králové Snímek Petr Hrabovský / Člověk a Víra

„S myšlenkou přivézt ostatky blahoslaveného Carla Acutise do naši farnosti přišla naše katechetka Markéta Kozlová, která o této možnosti četla na internetových stránkách,“ vysvětluje farář z Dobré u Frýdku-Místku P. Marek Kozák. Toho nápad hned zaujal. Podobné modlitební iniciativy spojené s blahořečeným programátorem, který zemřel v roce 2006, jsou rozšířené v Itálii, kde patron pracovníků v IT žil. Při modlitbě u ostatků tohoto mladého blahoslaveného dochází také k vnitřnímu uzdravení, nebo i k obrácení k Bohu. To byl pro mě hlavní impuls k zapůjčení ostatků do naši farnosti,“ popisuje P. Kozák začátek projektu, který se posléze rozšířil do celého děkanátu.

Modlitební štafeta začíná v Třinci. Tam budou ostatky přítomny v úterý 10. ledna během mší svatých v 6:35 a v 17 hodin.

Mostech u Jablunkova ostatky vystaví ve středu 11. ledna při růženci v 16:30 a pak v 17 hodin při mši svaté a následném uctění.

P. Jakub Vavrečka zaveze ostatky bl. Carla ve čtvrtek 12. ledna ve svých farnostech hned do dvou kostelů. Od 16 hodin zve na pobožnost s ostatky do kostela v Sedlištích, v Kaňovicích bude stejná příležitost po mši svaté začínající v 17 hodin.

Dobré se modlitební štafeta zastaví na dva dny. „V pátek 13. ledna máme v 17:30 mši svatou pro děti, kde budou ostatky vystaveny na oltáři. Tento školní rok věnujeme mše svaté pro děti novodobým svatým, kdy mezi nás přijde vždy nějaký světec. V pátek 13.1. to bude Carlo Acutis a bude s ním rozhovor. Po mši svaté budeme mít adoraci, doprovázenou myšlenkami bl. Carla. V sobotu 14.1. bude v kostele v Dobré od 8:00 do 11:00 hodin tichá adorace,“ plánuje P. Marek Kozák.

Hnojníku farníci po všech třech nedělních bohoslužbách zhlédnou prezentaci o bl. Carlovi a budou mít příležitost k modlitbě u ostatků. Odtamtud se ostatky bl. Carla přesunou do Vendryně a do Frýdku.

Datum

Farnost

09.01.2023

Přivezení ostatků do děkanátu – farnost Dobrá a předání do farnosti Třinec

10.01.2023

Třinec

11.01.2023

Mosty u Jablunkova

12.01.2023

Sedliště a Kaňovice

13.01.2023

Dobrá

14.01.2023

Dobrá

15.01.2023

Hnojník

16.01.2023

Vendryně

17.01.2023

Frýdek

18.01.2023

Frýdek

19.01.2023

Frýdek

Pin It