Diecéze – Stejně jako v uplynulých letech protnou některá města ostravsko-opavské diecéze průvody, jejichž hlavními postavami budou tři králové směřující se svými dary do Betléma.


Začátek ledna je nedílně spjat se svátkem Třech králů. S ním se druží nejen stejnojmenná sbírka, nýbrž i průvod se třemi postavami připomínajícími evangelní mudrce, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Spasiteli. Některá česká, moravská a slezská města tyto průvody opět letos uvidí. Těšit se na ně mohou např. v Praze, Mladé Boleslavi, Příbrami či v Brně, v Olomouci se do postav tří králů vžijí hejtman, primátor a biskup Josef Nuzík.


Pozadu nezůstanou ani města ostravsko-opavské diecéze. Tak např. v Novém Jičíně připutují tři králové na místní Masarykovo náměstí 6. ledna v 10.00 hod., aby se tam u betléma poklonili Jezulátku a následně s představiteli města symbolicky zahájili Tříkrálovou sbírku.


Vůbec poprvé zavítá průvod tří králů do slezského Krnova, a to rovněž 6. ledna. V 15.00 hod. vyjde od kostela sv. Martina a skončí na náměstí u dřevěného betléma, kde tři králové předají Děťátku v jesličkách dary. Pořádající zve všechny k připojení se k průvodu „s živým velbloudem, třemi králi, hudbou, pastevci se zvířaty a dobrými lidmi“ s tím, že poté bude možnost se s velbloudem na náměstí vyfotografovat.

Příběh o třech mudrcích vypravivších se z Východu hledat nově narozeného Krále podle zářící hvězdy ožije i ve Frýdku-Místku. V sobotu 7. ledna v 10.00 hod. vyrazí v čele se třemi králi a velbloudy z frýdeckého náměstí, povede přes Koloredovský most do Místku, kde na náměstí proběhne návštěva u Heroda, a posléze bude zakončen v kostele sv. Jana a Pavla u živého Ježíška a jeho rodičů.

Ilustrační foto z tříkrálového průvodu Opavou z r. 2019, jeho autorem je Pavel Zuchnický

 

 

 

Pin It