Ostrava - Už po třiadvacáté se rozběhla Tříkálová sbírka Charity ČR. Tisíce dobrovolníků vyrážejí do ulic a k prahům domů či bytů. Jedním z prvních cílů charitních koledníků bylo naše biskupství.

sbirka znova mala

Snímek Ondřej Elbel

Tradiční koledování Tříkrálové sbírky se uskuteční od 1. do 15. ledna 2023 a během tohoto období můžete v ulicích měst i vesnic potkat tříkrálové koledníky. „Identifikovat charitní tříkrálové koledníky lze podle úředně zapečetěné pokladničky označené číslem a logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky se na vyžádání prokáže průkazem nebo plnou mocí, která ho opravňuje k nakládání s pokladničkou. Údaje na průkazce musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky,“ upřesňuje Martin Hořínek, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi.

Po stejnou dobu budou mít Charity rozmístěny ve veřejném prostoru tzv. statické pokladničky. Úředně zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika budou umístěny např. v obchodech, na úřadech nebo v kostelech a budou k dispozici pro všechny, kteří chtějí pomáhat, ale nepodaří se jim potkat charitní koledníky. Mimo to je možné přispět také bezhotovostně: zasláním příspěvku na sbírkový účet s variabilním symbolem konkrétní Charity, a to do konce ledna 2023, případně do konce dubna přes platební bránu na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v republice, která staví zejména na osobním setkání koledníků s dárci. „Je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je, vedle přinášení Božího požehnání, jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Každoročně jsou z výnosu sbírky financovány desítky projektů, díky kterým se daří rozvíjet činnost Charity a pomáhat potřebným. V roce 2022 vynesla sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka 21,2 milionů korun, které byly využity pro realizaci 49 charitních záměrů. V Charitě Frýdek-Místek např. vybudovali tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, pro děti z azylového domu sv. Zdislavy, který provozuje Charita Ostrava, byly pořízeny nové herní prvky na dětské hřiště a v Českém Těšíně vystavěli bezbariérové prostory pro klienty Charitního centra pro seniory.

Pro rok 2023 schválila Tříkrálová komise 52 záměrů, které budou jednotlivé oblastní Charity realizovat v rámci svého působení v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. V Charitě Bohumín plánují např. pořízení tří geriatrických křesel pro klienty charitních domovů pro seniory, díky kterým budou moci imobilní klienti pobývat více venku a poslouží k jejich lepší aktivizaci, v Charitě Frenštát pod Radhoštěm pomůže výtěžek sbírky v pořízení nového automobilu pro sestřičky domácí ošetřovatelské péče. Kompletní seznam záměrů je dostupný na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací do regionů, kde byly peníze vykoledovány, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Text: Sylva Lejsková, Diecézní charita ostravsko-opavská

Pin It