Frýdlant nad Ostravicí – Desítky svíček ozařovaly ve středu 7. prosince frýdlantský kostel sv. Bartoloměje. Lidé v zaplněných lavicích přijali pozvání na kající mši se vzpomínkou na nedávno zavražděného varhaníka Josefa Eliáše z nedaleké Bašky, který ovšem míval varhanní služby i ve zdejším kostele.

0712 rp fno

Snímek Roman Polách / Člověk a Víra 

„Zlo, které se stalo, se dotklo i naší farnosti,“ prohlásil frýdlantský farář P. Lukáš Engelmann. V kázání zdůraznil, že odpovědí na nesmyslnou vraždu nemůže být pomsta. „Prorok Izaiáš sice mluví o odplatě, ale o Božské odplatě. Když se začteme do toho úryvku, vidíme, co to znamená: slepým se otevírají oči, hluchým odemykají uši, chromí poskakují a na poušti vyprýští potoky… Boží odplata nikdy nepřináší další zlo,“ vyjmenovával frýdlantský farář biblické obrazy, které podle něj vystihují sílu křesťanství – neodplácet zlo zlem. „To ale neznamená, že se budeme tvářit, že se nic nestalo. Zlo je neomluvitelné a neospravedlnitelné a je třeba ho odmítnout,“ pokračoval frýdlantský farář. Součástí mše proto bylo i zřeknutí se zla, kdy celý kostel jednohlasně vyjadřoval touhu odvrátit se od všech zdrojů nenávisti a pokušení. P. Engelmann poté vykropil kostel svěcenou vodou na znamení ponoření se do křestní vody, očištění a obnovy.

Krom záře za svatostánkem byly jediným zdrojem světla svíčky: velké na adventním věnci a čajové v chrámové lodi. V šeru tak každý mohl dát prostor slzám a dalším emocím, aniž by bylo vidět do tváří.

„Nejste sami! Věřím, že se v takových chvílích ukáže síla společenství církve,“ zdůraznil frýdlantský farář také příbuzným mrtvého osmnáctiletého Jožky, kteří přijali pozvání účastnit se mše. Desítky lidí zůstávaly v lavicích ještě dlouhé minuty po odchodu ministrantů. „Zůstaňte zde a bděte se mnou, bděte a proste,“ zpívala jemně na závěr místní schola, která spolu se souborem Boromeo doprovázela celou liturgii. V předsíni kostela svíčky hoří dál, farnost tam zřídila pietní místo se vzpomínkou na Josefa Eliáše.

Celou galerii si můžete prohlédnout zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fcf81ee2-b0e0-44c6-95dc-96ab32556f92

Pin It