Opolská diecéze – Opolská diecéze, která je sousední a partnerskou diecézí ostravsko-opavské diecéze, bude mít nového pomocného biskupa. Stane se jím   P. Waldemar Musioł. Obřad biskupského svěcení se uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v 11.00 v semináři a akademickém kostele sv. Hedviky Slezské v Opolí. Hlavním světitelem bude opolský biskup Andrzej Czaja a spolusvětiteli: arcibiskup Salvatore Pennacchio, apoštolský nuncius v Polsku, a arcibiskup Wiktor Skworc, metropolita katovický. Slavnosti se za ostravsko-opavskou diecézi zúčastní biskup Martin David, apoštolský administrátor.

Jmenování P. Waldemara Musioła pomocným biskupem opolské diecéze oznámila Apoštolská nunciatura v Polsku 29. října 2022. Jako biskupské motto si zvolil slova: Patris corde amare – Milovat srdcem Otce a byl mu udělen titulární stolec v Bagi v dnešním Turecku.

Životopis P. Waldemara Musioła

P. Waldemar Musioł z farnosti sv. Floriana v Żywocicích se narodil 10. listopadu 1976 v Krapkowicích. Své vzdělání započal na základní škole v Żywocicích (1983–1991), pokračoval na průmyslové škole v Głogówku, kde v roce 1995 maturoval. V témže roce zahájil formaci ve Vyšším teologickém semináři v Nise, poté v Opolí a současně absolvoval teologická studia na Teologické fakultě Opolské univerzity. V roce 2001 promoval v magisterském studiu teologie. Před svým vysvěcením sloužil jako jáhen ve farnosti Panny Marie Pomocnice věrných v Kluczborku.

Na kněze byl vysvěcen v opolské katedrále 2. června 2001 tehdejším opolským biskupem Alfonsem Nossolem. Působil jako kaplan ve farnosti sv. apoštolů Petra a Pavla v Nise (2001–2005) a bl. Czesława v Opolí (2005–2006). Zároveň pokračoval ve studiu na Teologické fakultě Opolské univerzity, kde v roce 2005 získal kanonický licenciát pastorační teologie.

V srpnu 2006 nastoupil do Diecézní kurie v Opolí, nejprve jako referent pastoračního oddělení a poté od ledna 2009 jako ředitel tohoto oddělení.

Zároveň pastoračně sloužil ve farnostech, kázal, vedl duchovní cvičení a svaté misie a podporoval kněze. Zajišťoval pastorační péči obyvatelům Domu samoživitelky v Opolí-Grudzicích. V letech 2008–2013 byl rektorem kostela sv. Sebastiana v Opolí, kde vedl pastoraci mj. pro místní německou menšinu. Od října 2012 se stal prvním rektorem diecézního Bratrstva svatého Josefa. Od června do srpna 2017 byl administrátorem farnosti sv. Jana Křtitele v Obrowieci.

Je členem Diecézní rady pro národnostní menšiny, Diecézní pastorační rady, Diecézní rady pro kněží a hospodářské komise diecézní farnosti. Od října 2021 je navíc hlavním moderátorem diecézní etapy vyhlášené papežem Františkem ze synodu biskupů: „Směrem k synodní církvi: společenství, účast a poslání“. Od listopadu 2021 je tajemníkem Pastoračního výboru Polské biskupské konference.

Zdroj: Opolská diecéze

Pin It