Opava – Na čtyři stovky mladých prožily v Opavě diecézní setkání s biskupem Martinem. Provázel je evangelijní příběh o odvaze Panny Marie, která se vydala za svou příbuznou Alžbětou.

Odevzdání – odvaha – vyslání. Tři slova, kolem kterých se točilo celé setkání, kterému se v diecézi říká BISCUP. Pojítkem začátku a konce víkendu byl velký dřevěný kříž, na který mladí v pátek večer spolu s biskupem Martinem Davidem přilepili papírky se svými starostmi. Krucifix pomyslně obtěžkaný hříchy a strachy se pak objevil i při závěrečné mši v konkatedrále. Tehdy do něj mladí při úkonu kajícnosti zatloukali symbolické tři hřeby.

Setkání oživilo prostor kostela sv. Václava, který zrušila josefínská reforma v 18. století. Aktuálně slouží jako koncertní sál a BISCUP v něm našel pohodlné zázemí pro společné programy. Při večerních modlitbách se tak někdejšímu dominikánskému klášteru vrátila duchovní náplň.

O katecheze dělené podle věku se postarali P. Jakub Lasák, P. Jan Slavík a P. Aleš Písařovic. Všichni tři mluvili o odvaze. „Cesta statečnosti je cestou rozlišování doba a zla,“ zmínil například v promluvě pro vysokoškoláky P. Aleš Písařovic a dodal, že ani Bůh nezůstal v komfortní zóně svého Božství, ale sám sebe se zřekl a stal se jedním z lidí, jak se píše v listu Filipanům. „Katecheze s otcem Alešem mě velmi podpořila. Odvaha je důležitá pro každého a zvlášť v dnešní společnosti, kde je odvážné křesťansky žít a sdělit, že je někdo křesťan,“ uvedla jedna z účastnic Veronika Volná.

Mladí se ale podívali taky do kostela sv. Vojtěcha na Dolním náměstí, kde mohli přistoupit ke svátosti smíření nebo chvíli setrvat v tiché adoraci. Sobotní i nedělní mše svaté prožili účastníci v konkatedrále. Nedělní mši spojenou s vysláním mladých zpět do každodenního života sloužil biskupský delegát P. Jan Czudek. V kázání se vrátil mimo jiné k duchovním cvičením, ze kterých do Opavy přijel: „Proto, abych nepromarnil svůj život, se musím naučit něco ztrácet. V duchovní rovině potřebuji ztrácet čas pro Boha, abych něco pochopil. Taky bych si mohl říct, kolik mailů a kolik práce jsem za ten týden na duchovních cvičeních nestihl. Ale čas, kdy něco ztrácím, abych získal něco většího, je moc důležitý,“ povzbudil účastníky.

V čele organizačního týmu BISCUPU stanul poprvé P. Jakub Štefík. „Inspirujeme se slovy papeže Františka z letošního poselství ke Světovému dni mládeže, že Maria se vydala na cestu a spěchala. Je to postoj Marie, která odevzdává svůj život Bohu, když za ní přichází anděl. Měla odvahu vydat se na cestu, a to je i něco, co papež František do letošního poselství Světového dne mladých podprahově dává: že mladí jsou těmi odvážnými a odvahu potřebují. Dodávám, že oni jsou odvážní navenek a někdy je potřeba objevit odvahu v nitru. To je to nejdůležitější, co tu v Opavě mladí měli zakusit – odvážit se být odvážní. A pak je tu třetí motiv, který jsme prožili v neděli – vydat se do světa, přinést radostnou zvěst – jako Maria, která přináší Krista,“ shrnuje základní myšlenku nový ředitel Diecézního centra pro mládež P. Jakub Štefík.

Ondřej Elbel

Biscup_pátek Kristýna Poláchová / Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Biscup_sobota Kristýna Poláchová / Člověk a Víra a Jakub David.

BISCUP_neděle Jakub David.

Pin It