Ostrava - Nemocniční kaplan ostravsko-opavské diecéze P. Václav Tomiczek získal v sobotu 1. října od řádu Milosrdných bratří cenu Celestýna Opitze. Ocenění je řeholním společenstvím udělováno od roku 2010 vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoliv jinak potřebné. Letošním laureátům udělil ceny převor řádu Br. Martin Richard Macek, OH v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Cenu Celestýna Opitze získali také manželé Eva a Zdeněk Stráníkovi a Josef Vlach z neziskové organizace IQ Roma servis, z.s.


Laureati2022


Zvýšil prestiž nemocničních kaplanů v Ostravě

P. Václav Tomiczek působí jako koordinátor nemocničních kaplanů v diecézi od roku 2012. S pacienty a zdravotnickým personálem je v kontaktu na dvou pracovištích. Ve službě jej můžete potkat ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba a ve Vítkovické nemocnici. Srdečností, laskavostí a profesionalitou se mu za deset let podařilo zvýšit prestiž nemocničních kaplanů jak v očích lékařů a zdravotníků, tak i vedení nemocnic.

„Je to člověk velmi srdečný a laskavý, který vybudoval vysoký kredit nemocničních kaplanů mezi lékaři i vedením Fakultní nemocnice Ostrava v oblasti duchovní péče nemocným a jejich příbuzným. Pracuje v krizovém týmu nemocnice a věnuje se paliativní péči. Mimo jiné byl i v intervenčním týmu pomáhajícím při střelbě ve FNO, či při pandemii covid-19,“ uvedl řád Milosrdných bratří k laureátovi prestižní ceny.

První zkušenosti v prvním českém hospici

Vztah k nemocným a mnohdy i umírajícím provází duchovního ostravsko-opavské diecéze od počátku jeho zasvěceného života. Po absolvování studia teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přijal v roce 2001 jáhenské svěcení. Jeho prvním působištěm se však nestala farnost, ale Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, kde dva roky působil jako ošetřovatel u lůžka i po přijetí svátosti kněžství v roce 2002. Biskup František Václav Lobkowicz jej v roce 2003 poslal do farnosti Ostrava-Zábřeh, kde byl farním vikářem do roku 2006. Mezi lety 2006-2012 působil jako farář ve farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. Z Čeladné mezi lety 2008-2011 dojížděl do léčebny Gaudium s.r.o. ve Frýdku-Místku, kde působil jako nemocniční kaplan.

Nemohli sloužit jako lékaři, adoptovali 7 dětí

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, neboli Milosrdní bratři udělil v sobotu 1. října ceny Celestýna Opitze také manželům Evě a Zdeňku Stráníkovým. Lékaři z Letohradu nemohli rozvíjet za komunismu svou profesi kvůli křesťanské víře, i když mohli být jako lékaři velice úspěšní. Své síly přeorientovali novým směrem a adoptovali postupně 7 dětí, které vychovali a zajistili jim vzdělání a dobrý život.

Cena za pomoc s romskými uprchlíky

Třetím laureátem se stal Bc. Josef Vlach z brněnské neziskové organizace IQ Roma servis, z.s. Spolek se již mnoho let věnuje otázce Romů, kvality jejich života a začlenění do společnosti. Zkušenosti pracovníků neziskovky byly doslova k nezaplacení letos na jaře, kdy do Brna s vlnou uprchlíků z Ukrajiny přijelo velké množství Romů. „Instituce veřejné správy měly problém s nimi efektivně pracovat a požádaly o spolupráci IQ Roma servis. Díky této organizaci se Romům podařilo zajišťovat střechu nad hlavou, dětem školy, dospělým zaměstnání,“ uvádí Milosrdní bratři a dodávají, že právě spolupracovník Josef Vlach byl tím, kdo řádu pomohl při zajištění ubytování velké skupiny těchto uprchlíků v brněnském konventu Milosrdných bratří. „Byl velice nápomocný a nesmírně obětavý, proto jsme se mu rozhodli ocenění udělit.“ Protože nemohl být u předání osobně přítomen, cenu za něj převzala jeho kolegyně Veronika Koubková.

Kdo to byl Celestýn Opitz?

Ocenění nese jméno milosrdného bratra Celestýna Opitze, který se jako mladý muž z chudé rodiny stal řeholníkem, aby mohl vystudovat medicínu. Jako první v Evropě podal narkózu k uspání pacienta při chirurgickém zákroku. Stalo se tak v roce 1847 v pražské nemocnici Na Františku, dříve nemocnici milosrdných bratří, kterou dnes již provozuje Praha. Celestýn Opitz byl odrazován odborníky i spolubratry od použití éteru. Nikdo netušil, jak přesně funguje, a navíc v té době byla bolest považována za běžnou součást života a její překonávání mělo podle mnohých duchovní význam. Celestýna Opitze ale natolik trápilo utrpení jemu svěřených pacientů, že éter vyzkoušel. Byl to velký úspěch a další roky svého života trávil cestováním po středoevropských nemocnicích, kde kolegům ukazoval, jak narkózu používat. Stal se dokonce lékařem císařské rodiny ve Vídni.

Dodnes je tak Celestýn Opitz vzorem v touze pomoci bližním a trpícím a ocenění představuje uznání těm, kteří podobným způsobem působí i dnes. Ocenění není limitované prostředím České republiky, řádem milosrdných bratří, ani křesťanskou vírou, jeho držitelem se může stát kdokoliv.

Záznam z koncertu s udílením cen Celestýna Opitze najdete v archivu televize Noe.

Pin It