Čtu titulky novin a v reakci na ně si připomínám první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“ (Ž 95, 1).

Sleduji zprávy o válce na Ukrajině, o dění v Rusku a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“

Čtu o energetické krizi a vyhlídkách na tuto zimu a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“

Vnímám situaci kolem synodu v Německu, ale i jinde ve světě a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“

Poslouchám vyjádření lidí na adresu našich politiků a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“


GospelOV


„Spravedlivý bude žít z víry“ (Hab 2, 4). Ve víře procházíme skrze dobré i těžké životní situace, což se v praxi projevuje tím, že vždy máme důvod plesat v Pánu. V jiném žalmu je tato víra vyjádřena slovy: „A ti, kdo touží po tvé pomoci, ať stále říkají: ‚Buď veleben Hospodin!‘“ (Ž 40, 17).

Žijme v těchto dnech z víry. Bez ohledu na vnější okolnosti „vstupujme před Pánovu tvář s plesáním a s písní děkovnou. Neboť Pán je dobrý; jeho milosrdenství trvá navěky“ (srov. Ž 100).

Neboť tak praví Pánovo slovo a toto slovo se nám zvěstovalo (srov. verš před evangeliem).

Uvěříme-li jinému slovu, utrápíme se, zanevřeme na celý svět, zatrpkneme, zachvátí nás hněv a vztek, možná až nenávist. A odtud je už jen krok k zabíjení. No to nejsou Boží cesty. Proto si často opakuji první slova dnešního žalmu: „Pojďme, jásejme Hospodinu…“

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk

Ilustrační foto: Ostrava zpívá Gospel 2019

Pin It