Ostrava – Být moudrým a přivádět druhé ke Kristu stejně jako to činil i svatý Václav během své desetileté vlády v čele České země. S tímto poselstvím přebírali léty a praxí osvědčení vyučující náboženství z rukou biskupa Martina Davida kanonické mise na dobu neurčitou. Pro přítomné katechetky a katechety a jejich rodiny byl předvečer svátku sv. Václava malou slavností.


KanonickeMise2022


Na mši svatou do kostela sv. Václava je doprovodili také kněží z farností, kde vyučující působí a nechyběli ani zástupci Katechetického a pedagogického centra. Kanonické mise na dobu neurčitou po bohoslužbě předal biskup Martin David osmi katechetkám a dvěma katechetům. Další tři noví držitelé těchto misí se akce nemohli zúčastnit.

„Sv. Václav vládl 10 let. S kanonickou misí na dobu neurčitou budete možná učit více než 10 let,“ podotkl biskup Martin David ve své promluvě. Zkušenostmi a odučenými léty zralí katecheté se profesi věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností. „Všem patří velké uznání a dík,“ poděkovala jmenovaným vedoucí katechetického oddělení Šárka Koflerová.

Jak roky v roli učitelů náboženství katechety proměňují a obohacují? „Náboženství učím osmým rokem. Musím říct, že mě ty hodiny s dětmi proměňují pravidelně. Čím dál víc si uvědomuji tu zodpovědnost. Vnímám to jako obrovské obohacení být s těmi dětmi. Snažit se jim předávat víru. Vidím ty jejich rozdíly a to mě ještě více obohacuje. Prostě je to moje cesta,“ uvedl Michal Kožuch z Třince.

Čtrnáct odučených let má za sebou Jana Sobková z Místku. Každou vyučovací hodinu svěřuje v modlitbě Bohu a ten jí při výuce žehná. „Já mám takovou zkušenost. Když hodinu, kterou učím, svěřím Pánu Bohu a chci být jeho nástrojem, tak je ta hodina prostoupena Boží přítomností,“ svěřila se katechetka. „Bůh mi pomáhá, dává vhodná slova, pošle mi odpovědi na otázky dětí. Kdybych mu to vyučování nesvěřila, tak to poznám. Bez Boha bych neudělala vůbec nic,“ dodala Jana Sobková, která má jedno velké přání. „Těším se, že se jednou se všemi těmi dětmi, které jsem za ty roky učila, setkám v nebi. To bych si moc přála.“

Trvalé povolení k výuce katolického náboženství umožňuje diecézní směrnice z roku 2016. Nařízení tehdy vydal biskup František Václav Lobkowicz. Směrnice partikulárního práva přesně vymezuje platnost kanonických misí na jeden rok, tři roky, pro vyučující na církevních školách po dobu trvání pracovního poměru na škole a poslední z nich je právě kanonická mise na dobu neurčitou.

Jejím držitelem může být katecheta či katechetka s odpovídajícím vzděláním, které opravňuje k výuce náboženství ve školách a katechezi ve farnostech. Dále absolvování alespoň jednoho vzdělávacího semináře ročně, pravidelnou účast na děkanátních setkáních katechetů, vyhovující hodnocení Katechetického a pedagogického centra a nejméně šest let zkušeností z praktické výuky.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It