Hlučín – Setkání s biskupem, mše svatá, prohlídka muzea i výstavy LEGA, ale také možnost nahlédnout do vojenského opevnění z 2. světové války. To vše nabídne v sobotu 8. října Ministrantská pouť v Hlučíně. Ministranti a ministrantky se mohou přihlásit prostřednictvím svého vedoucího nebo duchovního správce farnosti do 30. září 2022 prostřednictvím internetového formuláře.


20220612pnw1563max


Hlavním tématem pouti bude citát z evangelia: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Program pro účastníky připravuje nově jmenovaný kaplan pro ministranty P. Václav Rylko. „Čeká na vás mše svatá s otcem biskupem, zajímavé aktivity v podobě her, katecheze, interaktivní prohlídka stále expozice v muzeu Hlučínska, výstava LEGA a pro starší (nad 16 let) prohlídka s výkladem vojenského opevnění Hlučín- Darkovičky,“ upřesnil otec Václav.

Program

8.00 – 8.30 příjezd a registrace na prostranství před kostelem sv. Jana Křtitele

8.45 začátek programu v kostele sv. Jana Křtitele

9.00 mše svatá v kostele sv. sv. Jana Křtitele za účasti otce biskupa

Následuje program pro účastníky

14.30 zakončení pouti

Věci sebou: sportovní oblečení, dobrou obuv, láhev s pitím, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny, Ministrantské oblečení NENÍ potřeba. Oběd zajištěn.

Pro kněze: alba s bílou štolou.

Finanční příspěvek: 100,- Kč (je však možné přispět i více) 

Doprava

Parkování aut a autobusů je možné na parkovišti „Parking Jezero Hlučín“. Jinak je možné dojet vlakem.

Více informací o aktivitách pro ministranty a ministrantky v ostravsko-opavské diecézi najdete na http://ministranti.doo.cz/

Foto: Petr Nowak/Člověk a Víra

Pin It