Ostrava - Deset katechetek a tři katechety čeká v úterý 27. září mimořádná slavnost. Biskup Martin David jim v kostele sv. Václava předá pamětní listy u příležitosti udělení kanonických misí na dobu neurčitou. Bohoslužba začíná v 16.00 hodin.


 

dsc9165


Všech třináct vyučujících má odbornou kvalifikaci k výuce římsko-katolického náboženství a jsou zapojeni do vzdělávání dětí a mládeže v ostravsko-opavské diecézi.

Vzdělávání katechetů v Ostravě koordinuje Katechetické a pedagogické centrum, které je biskupem ustanoveno ke službě v oblasti katecheze a výuce náboženství. Zajišťuje odbornou přípravu zájemců o výuku náboženství, pořádá vzdělávací semináře a další aktivity spojené se svým posláním.

V tomto školním roce působí v diecézi 244 mužů a žen, kteří ve školách a farách vyučují katechismus. Z tohoto počtu je 123 kněží a jáhnů a 121 laických katechetek a katechetů. Výuku navštěvuje 6420 žáků a studentů.

Foto: Dominik David/Člověk a Víra

Pin It