Starý Jičín - V sobotu 24. září se ve Starém Jičíně uskuteční 29. ročník Běhu sv. Václava. Závodu, jehož start je naplánován na 10.00 a na jehož pořádání se spolupodílí i farnost Starý Jičín, se může zúčastnit kdokoli. Zakončí ho mše sv. ve 13.00 ve farním kostele zasvěceném právě sv. Václavovi. V neděli 25. září pak bude v tomto kostele sloužená posvícenská mše sv. ke cti patrona českého národa, začínající podle pořadu bohoslužeb zveřejněného na farních stránkách v 8.00.

Trasa závodu je dlouhá cca 3,5 km a povede rozmanitým terénem – oproti předchozím letům však z důvodu rekonstrukce silnice I/48 nepovede od Oční studánky, ale svůj start i cíl bude mít u starojičínského kostela.

Na webu věnovaném tomuto závodu se píšou tyto informace:

Registrace:

pátek 23. 9. 2022 od 18:30 do 19:30 (farní klubovna na faře Starý Jičín)

v den závodu – sobota 24. 9. 2022 od 8:30 do 9:30 (u kostela – v místě startu)

Program:

10:00 – start muži, chlapci

10:05 – start ženy, dívky

12:15 – vyhlášení výsledků (před kostelem na Starém Jičíně)

13:00 – mše svatá (v kostele)

Startovné:

Děti: 30,- Kč

Dospělí: 60,- Kč

Sponzorské startovné: 100,- Kč (jedná se o dobrovolný příspěvek na organizaci závodu)

Další informace:

V prostorách startu bude možné od 8:30 do 9:30 zakoupit tričko s logem Běhu sv. Václava za 100 Kč.

Na trati a v cíli je zajištěno občerstvení.

Prosíme o vrácení startovních čísel ihned po doběhu v prostoru cíle.

Po doběhnutí do cíle (cca od 10:45 do 12:00) mohou běžci využít sprchy v ZŠ Starý Jičín.

Běžecké kategorie:

chlapci: 0–9 let, 10–13 let, 14–18 let,

muži: 19–40 let, 41 a více let,

dívky: 0–9 let, 10–13 let, 14–18 let,

ženy: 19–40 let, 41 a více let.

 

Ilustrační foto převzato z webu behkvaltne.cz, z jednoho z předchozích ročníků.

Pin It