Maria Hilf – Poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se podařilo obnovit za společného úsilí českých, německých i polských poutníků. V sobotu 17. září se již po 26. setkají při Pouti národů. Hlavními celebranty mše svaté, která začíná v 11 hodin, budou biskup Martin David z Ostravy a biskup Rudolf Pierskała z Opole.

Mottem letošní pouti jsou slova Ježíše Krista zaznamenána v Janově evangeliu: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14, 27)

„Modlíme se za rodiny, mladou generaci, diecéze a farnosti, národy Evropy a lidi po celém světě. Prosíme o lásku, jednotu a shodu na přímluvu Marie, Matky Boží na pomoc věřícím, sv. Jana Pavla II. a svatých a blahoslavených patronů našich krajů a zemí,“ uvádí v pozvánce web diecéze Opole,  která se každoročně do organizace pouti zapojuje.

Program pouti: 

9.30 - modlitba

11.00 - Mše svatá

14.00 - pobožnost 

Pin It