Kniha moudrosti dnes uvádí téma, s nímž se tak zřetelně v našich kostelích setkáváme málokdy – téma moudrosti. Dnešní první čtení však nezačíná moudrostí, ale popisem naší situace, kdy nemáme rozum: nesmělé myšlenky, nejisté plány, křehké tělo zatěžující duši, mysl zatížená mnoha starostmi, těžko chápeme, s námahou najdeme... Stačí se podívat na naši politickou scénu či ideologické nesmysly, často prosazované na úrovni parlamentu, a vidíme, jak se to všechno projevuje v naší společnosti. Někdy přímo k zaplakání a zoufání.


books 4827024 1280


Proč si však nezoufáme? Neboť Bůh „nám dal svou moudrost a seslal nám Ducha svatého“ (srov. Mud 9, 17). Písmo přímo říká, že Boží moudrost nás zachránila. Netýká se to jen věcí ohledně spásy a věčného života, ale i nejelementárnějšího uspořádání pozemských věcí, každodenního života. Ne nadarmo se říká, že když chce Pán Bůh někoho potrestat, vezme mu zdravý rozum.

Když víme, že Bůh nám dává svou moudrost, pak snáze rozumíme jiným textům Písma. Například dnešnímu evangeliu o těch, co by chtěli být Ježíšovými učedníky. Mají mít v nenávisti... mají nést kříž... mají se zřeknout všeho, co mají... Z lidského hlediska to je divná cesta. Ale ne z Božího. Být s Ježíšem, být jeho učedníkem je nejrozumnější cesta, kterou se vyplatí jít.

Pokud jím jdeš, umíš toto mé tvrzení potvrdit. Pokud nejdeš a touláš se kudy po chodnících návykového hříchu, nějaké závislosti, vášně, tak pros Boha, aby ti daroval moudrost (viz Jak 1, 5). Přesvědčíš se, že mám pravdu. Cesta moudrosti je nejjistější cesta. Je to cesta pod vedením Ducha svatého, cesta s Ježíšem.

Jaký smysl má zkoušet jiné cesty?

Prosme Pána, aby nám vrátil zdravý rozum.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk

Foto: Pixabay.com

Pin It