Světový den modliteb za péči o stvoření se slaví vždy 1. září a své poselství k němu zasílá každoročně Svatý otec. Letošní téma zní „Naslouchej hlasu stvoření“.


mountains 3048299 1280


„Pokud se naučíme hlasu stvoření naslouchat, zaznamenáme v něm určitý nesoulad. Na jedné straně je to sladká píseň oslavující našeho milovaného Stvořitele, na druhé straně truchlivý výkřik oplakávající špatné zacházení od nás lidí,“ píše papež František ve svém letošním poselství pro tuto příležitost. Pokračuje pak upozorněním na význam ekologické konverze „vyzývající k novému vztahu s Bohem“ a předpokládající také „jiný vztah k druhým lidem a ke stvoření“. Celý text si lze přečíst pod tímto odkazem anebo v přiloženém souboru.

Na oslavu Světového dne modliteb za péči o stvoření navazuje pět týdnů označovaných jako „Čas tvorstva“ nebo též „Doba stvoření“. Církev při ní každoročně věnuje zvýšenou pozornost Božímu stvoření. 

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (1. září 2022)

Foto: Pixabay.com

Pin It