Král Sedekiáš byl zkušený chlap. Věděl, že když někdo tone v bahně, tak na jeho vytažení je třeba třicet chlapů. Pokud jsi nikdy neuvízl v blátě či bahně tak, že jsi tam nakonec nechal kozačky a byl jsi šťastný, že ses odtud dostal, asi to nepochopíš. Ze Sedekiášova příkazu je jasné, že Jeremiáš určitě nebyl první, kdo skončil na dně prázdné cisterny. Prázdné, to znamená bez vody. Ale s bahnem na dně. Král věděl, jak na záchranu takového člověka...


insect 3572140 1280


Nejednou mám dojem, že mnoho lidí kolem nás je v takovém bahně. Ne skutečném, ale obrazném. Hřích, neřesti, vášně, hloupost, mnozí jakoby přišli o zdravý rozum... Jak je odtud dostat? Kde vzít třicet chlapů?

Vnímám bezmocnost a možná i osamocenost. Ještě ji znásobuje Ježíš: „Myslíte si, že jsem přišel darovat pokoj zemi? Ne, pravím vám, ale rozdělení“ (Lk 12, 51). Toto jsem od tebe, Pane, nečekal. Prý tvůrce klidu, ale přinášíš rozdělení. K čemu se pak snažit hledat třicet chlapů a tahat někoho z bahna?

Čekám na novou píseň. Čekám na skálu, o kterou by se opřely mé nohy (Ž 40, 3). I proto volám: „Hospodine, na pomoc mi pospěš! )“ (responsoriální verš žalmu)

Čekám a hledám třicet chlapů, ochotných riskovat život, aby vytáhli z bahna naši farnost. Je jich skoro dvacet. Jen ještě nevědí, k čemu je potřebuji. Budeme vytahovat ženy, děti, muže. Po jednom. Protože jak půjdeme do nebe bez těch, kteří jsou nyní v bahně? Co řekneme u nebeské brány, když se nás svatý Petr na ně zeptá?

Je někdo, koho chceš vytáhnout z bahna? Sháníš třicet chlapů?

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk

Foto: Pixabay.com

Pin It