Cvilín - Rytířstvo Neposkvrněné pořádá na Cvilíně dnes již tradiční pouť ke cti sv. Maxmilána Kolbeho. Pouť se koná 13. srpna a její součástí bude i mše sv., kterou bude sloužit provinciál minoritů o. Piotr Pawlik, OFMConv.

Program: 

11.00 křížová cesta v přírodě

12.00 mše svatá (hlavní celebrant o. provinciál Piotr Pawlik, OFMConv)

13.00 občerstvení a přátelské setkání

15.00 odpolední program a modlitba s požehnáním

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem Maria Kolbem roku 1917. 

Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista.

Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“.Více o Rytířstvu zde.

Pin It