Guty - Kostel Božího Těla v Gutech u Třince se stal před pěti lety terčem žhářského útoku tří mladíků. Po čtyřech letech byl dřevěný kostel znovu postaven a vysvěcen. Noc z 1. na 2. srpna bude však pro místní farníky vždy znamenat ztrátu sakrálního prostoru, který užívaly generace jejich předků. Také letos se budou věřící společně s knězem při půlnoční mši svaté modlit za odpuštění a smíření.


Guty2021


Krátce před smírnou bohoslužbou za spálení původního kostela, se budou věřící modlit Korunku k Božímu milosrdenství. Společná modlitba začíná v kostele Božího Těla v 23.45 hodin. Mši svatou bude sloužit duchovní správce farnosti Ropice a Střítež P. ICLic. Mgr. Kazimierz Płachta.

Kulturní památka vyhořela při žhářském útoku v noci z 1. na 2. srpna 2017. Dřevěný kostel se podařilo znovu postavit. Slavnostní posvěcení kostela se Guty dočkaly v neděli 6. června 2021. Novostavbu posvětil apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David. Od té doby kostel slouží místním věřícím. Guty jsou církevně spravovány z farnosti Střítež.

Pin It