Krnov – O prázdninách vyšla nová kniha s názvem Tichá růže mučednictví, autora Libora Rösnera, jež je beletristickým zpracováním života sv. Filomény. Ta jako třináctiletá dívka kvůli slibu zasvěcení se Kristu Ježíši odmítla nabídku k sňatku od samotného císaře a raději podstoupila mučednickou smrt, než aby se tomuto slibu zpronevěřila.

Kniha popisuje životní drama dívky, která se nebála toho, před nímž se třásl celý tehdejší svět, a která zázračně přestála četná krutá muka, která jí zhrzený panovník připravil. Popisuje střet její ryzí a nezkažené víry, čistoty srdce a mysli se zvůlí a zkažeností představitele nejvyšší světské moci, která je bezmocná tváří v tvář člověku, třebas i takto mladé dívence, jež může vše v Tom, který jí dává sílu (Flp 4,13)..

„Na celém jejím příběhu je fascinující rovněž fakt, že nás s ním seznámila ona sama osobně, a to léta Páně 1833 při svém zjevení sestře Marii Luise de Gesú. Učinila tak celých patnáct století po své mučednické smrti, nedlouho poté, co byly v římských katakombách nalezeny její ostatky. Do té doby o ní nikdo nic nevěděl…,“ píše se v předmluvě knihy.  

Léta Páně 1802 našli archeologové v římských katakombách dosud neznámý, 1 500 let starý hrob vytesaný ve skále. Na náhrobku mohli přečíst stále zřetelný nápis LUMENA PAX TECUM FI, který přeskládáním dal podobu PAX TECUM FILUMENA – POKOJ TOBĚ, FILUMENO. Atributy mučednictví a panenství bezpečně napovídaly, že se jedná o místo posledního odpočinku křesťanské mučednice raných dob Církve svaté. Nic bližšího se o dotyčné zemřelé nevědělo, její život zůstával neproniknutelnou záhadou. Až ona sama tuto hádanku o pár let později rozluštila.

„Svatá Filoména. Mladičká světice, jenž si v řadách věřících získává stále více ctitelů. Pro mnohé jiné však nadále neznámá, světice, jejíž příběh je naprosto uchvacující, ozbrojující, plný úžasných, dech beroucích Božích zázraků,“ doplňuje text v předmluvě. Jejím velkým ctitelem byl jeden z nejpopulárnějších světců vůbec – svatý Jan Maria Vianney.

Knihu si lze objednat v Nakladatelství Christianitas s.r.o. nebo ji zakoupit v knihkupectvích s křesťanskou literaturou.

Dotyk květem, dotyk trnem

V posledním půl roce to je již druhé autorovo dílo. V květnu 2022 představil knihu o deseti alžbětánkách, které v r. 1945 zastřelili vojáci Rudé armády, když hájily čistotu svou, případně jiných žen - Dotyk květem, dotyk trnem. Sestra Paschalis Jahnová, která je pochována v Sobotíně u Šumperku a devět jejích družek bylo 11. 6. 2022 beatifikováno ve Vratislavi.

O autorovi

Redaktor diecézního zpravodaje Libor Rösner je autorem nebo spoluautorem těchto knih:

  • První vyšla v roce 2014 s názvem Archa zákona a přináší příběh sv. Antonína z Padovy.
  • V roce 2016 vyšla kniha o svatém Šarbelu Makchlúfovi – Velikán prostoty.
  • V roce 2017 je uveden mezi kolektivem autorů, kteří připravili Svatováclavský seznam katolických kněží působících nebo narozených na českém území, kteří byli pronásledováni, totálně nasazeni, zahynuli nebo byli vězněni v koncentračních táborech v době 2. světové války. Kniha s názvem Naši pastýři 1938–1945 je projektem Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor.
  • V roce 2019 vyšel životopisný román o sv. Ludvíkovi, který pod názvem Byl jednou jeden svatý král.
  • Za dva roky nato, v roce 2021, byla vydána životopisná kniha o sv. Markétě z Cortony Františkánská Máří Magdaléna.
  • V květnu 2022 vyšlo dílo s názvem o deseti alžbětánkách, které v r. 1945 zastřelili vojáci Rudé armády Dotyk květem, dotyk trnem.  
Pin It