Ostrava – Mši svatou pro neslyšící bude v neděli 26. června v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově sloužit ve znakové řeči P. Felix Mária Žiška z Uherského Hradiště. Bohoslužba začíná v 14.30 hodin. Po jejím skončení bude připraveno na faře posezení.


love 1672154 1280


Na mši svatou pro neslyšící přichází do Ostravy-Svinova zpravidla okolo třiceti účastníků. Možnost být na liturgii, která je překládaná do znakové řeči, je pro hendikepované velkou radostí. Běžné bohoslužby jsou pro neslyšící nesrozumitelné. Připadají si jako cizinci, kteří však nemají šanci naučit se jazyk těch, kterým nerozumí.

Tuto beznaděj pomáhají překonávat tlumočníci do znakové řeči. P. Felix Mária Žiška znakovou řeč ovládá a může tak Boží slovo hlásat i těm, kdo mají uši, ale neslyší. Pastorace neslyšících je rozvinutá nejvíce v hlavním městě, kde byla v roce 2017 zřízena první farnost pro neslyšící v Česku. Více o zřízení této farnosti v příspěveku na webu Českého rozhlasu

Pin It