Ostrava – Biskup Martin David, apoštolský administrátor diecéze připojil svůj podpis k diecézní syntéze, která je shrnutím diecézní fáze synodálního procesu. Do definitivní podoby syntézy byly v uplynulých dnech zapracovány připomínky ze závěrečného synodálního setkání, které proběhlo na biskupství a v ostravské katedrále v neděli 1. května 2022. Biskup David při tomto setkání poděkoval všem zúčastněným a připomenul, že je to proces, který není ukončený, ale má dále v našich farnostech a společenstvích pokračovat. „Stále máme být společenstvím učedníků, které je na cestě spolu s Kristem,“ řekl biskup.


synodasynteza


Syntézu výstupů ze synodálního procesu v ostravsko-opavské diecézi si můžete přečíst zde.

Na snímku: Biskup Martin David podepisuje závěrečný dokument synodálního procesu v ostravsko-opavské diecézi. Podpisu přihlíží P. Jan Czudek, delegát ad omnia a diecézní koordinátor synodálního procesu. Foto: Lena Nowak/Člověk a Víra

Pin It