Prašivá -  První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David, na horu Prašivá. Tématem setkání je heslo "Společně na cestě" a odkazuje na synodální putování, ale také na mnohé další společné kráčení, putování a cestování. 


prasiva22


Setkání připravuje Katechetické a pedagogické centrum ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči a Diecézním centrem mládeže.

Program setkání: 

10.00 - zahájení v areálu Kamenité u Vyššních Lhot

10.45 - mše svatá s biskupem Martin Davidem

12.30 - program na stanovištích na Prašivé

15.30 - závěrečné požehnání na louce u kostelíka

Více objevujte postupně také na webu https://prasiva.prorodiny.cz/

Těšíme se na vás!

Pin It