Diecéze – Text diecézní synodální syntézy je těsně před dokončením. V neděli 1. května o něm na biskupství diskutovali zástupci farností a následně ho představili v katedrále.

Na farní synodní koordinátory čekal biskup Martin David spolu se svým delegátem zodpovědným za synodu P. Janem Czudkem už u vchodu na biskupství. Hned u dveří přivítali zhruba šedesát žen a mužů, kteří se pak s šálky kávy po modlitbě k Duchu svatému vydali na další etapu synodální cesty.

Na úvod společného odpoledne biskup Martin David koordinátorům poděkoval, že i díky nim bylo možné ze synodních výstupů poskládat obraz života diecéze: „Je to pro mě cenná zpráva o tom, jak aktivní lidé ve farnostech uvažují,“ podotkl s tím, že i pro kněze mají být synodní výstupy podkladem pro hledání nových cest pro farnost.

Význam synody pro místní církevní buňky vyzdvihuje i synodální koordinátor z farnosti Bruzovice na Frýdecku Marek Fajkoš. Pochvaluje si, že se do synodního scházení zapojili i dříve nezačlenění: „S nadšením se najednou rozrostl tým aktivních lidí, kteří se podílejí na životě farnosti,“ vypráví o přínosu synody pro farnost.

Do farní fáze synody se v ostravsko-opavské diecézi zapojilo přes 2200 lidí. Koordinátoři v diskuzních skupinkách probírali, jak do syntézy z farních výstupů ještě lépe zahrnout radosti i trápení všech zúčastněných. Zaznívaly výzvy k větší transparentnosti nebo diskuzi o budoucnosti celibátu, ale i vděčnost za papeže Františka nebo ty kněze, kteří nepropadají autoritářství a dovedou naslouchat.

Zadání pro skupinky se lišila, aby mohl vzniknout pohled z různých úhlů. Na setkání pro veřejnost v katedrále pak P. Czudek představil aktuální podobu syntézy, ke které koordinátoři přidali čerstvé podněty vyzdvihující roli rodin jako zdroje bohatství i problémů aktuální církve, potenciál děkanátních společenství nebo vzdělávání ve víře.

Při následné bohoslužbě biskup Martin David přirovnal synodální církev k obrazu sítě plné ryb z nedělního evangelia: „Je to síť plná různých lidí, mnoha názorů, postojů, to všechno dokáže zahrnout, pojmout. A ta síť se přesto neprotrhne a drží pohromadě. Táhne ji Petr těchto dnů – papež František.“

Ondřej Elbel

Fotogalerie: Lena a Petr Nowakovi/Člověk a Víra; Zdeněk Poruba/Člověk a Víra; Roman Polách/Člověk a Víra

Celé fotogalerie naleznete zde: setkání na biskupství, představení výstupů v katedrále, mše svatá 

Pin It