Po týdnu, kdy se vše při slavení liturgie točilo kolem Ježíšova zmrtvýchvstání, tuto neděli a každou další během velikonočního období k tomuto základnímu tématu zazní ve čteních jeden nový tón – budeme poslouchat texty z knihy Zjevení. Jako by nám tím církev chtěla ukázat, že tajemství Ježíšova vítězství má dopad nejen na náš život, ale ovlivňuje celý vesmír. Nyní i v budoucnosti.


hand 3751159 1280


A Ježíšovo zmrtvýchvstání skutečně mění celý svět. Do tmy proniká světlo, beznaděj je porážena nadějí, nesmyslnost se přeměňuje na vznešený cíl přeměny celého stvoření, očekávání nové země a nového nebe, nového Jeruzaléma.

V dnešním úryvku z druhého čtení mě zaujal jeden detail – Jan měl své vidění v den Páně, kdy byl u vytržení. Velmi mě to oslovilo a vedlo také ke zpytování svědomí: Prožívám den Páně ve vytržení? Ne, nečekám zjevení (kromě závěrečného zjevení se Pána Ježíše ve slávě), ale vnímám tento text tak, že Jan tak úžasně slavil den Páně, až byl ve vytržení. A tehdy se mu dostalo mimořádné zjevení.

Ještě nikdy jsem nebyl v neděli u vytržení, přestože jsem prožil mnoho krásných a hlubokých okamžiků setkání s Pánem při slavení liturgie, při modlitbě, nad Písmem, při setkáních s lidmi. Ale také vím, že nejednou mě zláká televizor či jen tak bezcílně projíždím nedělí, doslova ji provegetuji a na jejím konci se cítím prázdný a unavený sám ze sebe.

Co můžu udělat, aby tomu tak nebylo? Jak mám slavit neděli, aby se vytržení stalo její běžnou součástí? Hledání odpovědí na tyto otázky vnímám jako své předsevzetí na toto velikonoční období, neboť to pokládám za velmi důležité pro mou věčnost.

• Budu zpívat Aleluja – nebudu zapínat televizor.

• Budu vnímat ticho – nebudu sledovat zprávy.

• Budu číst Písmo – nebudu zapínat internet.

• Budu se usmívat na ty, se kterými žiji a se kterými se setkám.

Jsem zvědavý, co mi Boží Duch ještě zjeví. Těším se na slavení již této neděle, na vytržení při slavení Božího milosrdenství.

Toto jsem pro sebe a možná i pro mnohé čtenáře tohoto textu objevil v dnešním úryvku z Knihy zjevení. Co jsi objevil ty? Poděl se o to, možná to napiš a pošli na nějakou webovou křesťanskou stránku, zavěs na facebook nebo jen tak někomu o tom promluv. Uděláš krok ve společenství církve... Syn odos.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Foto: Pixabay.com

Pin It