Ostrava -  Na slavnostní završení diecézní fáze synodálního procesu zve v neděli 1. května diecézní koordinátor P. Jan Czudek. Program pro farní koordinátory diskuzních skupinek začíná v 15.00 hodin v sále biskupství. Závěrečná syntéza zpracovaných materiálů bude prezentována v 18.00 hodin v katedrále. V 19.00 hodin začíná mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Martin David. Do katedrály jsou zváni všichni, kdo se zapojili do synodálního procesu v diecézi.

logo cz cropped


Synoda, která na úrovni farních diskuzních skupin hledala společnou odpověď na otázku, jak být pravdivými svědky evangelia, byla zahájena apoštolským administrátorem v sobotu 16. října 2021 v katedrále Božského Spasitele. Do diecézního synodálního procesu se zapojilo více než 70 farností. Nad tématy se zamýšlelo přes 90 pracovních skupin.

„V poslední době byl tento proces ve znamení shromažďování dat a vyplňování formuláře.  K dnešnímu dni máme vyplněných 246 formulářů plus asi kolem 25 doplňujících souborů,  což je asi tolik, kolik jsme počítali vzhledem k náročnosti na zpracování a vyhodnocení,“ uvedl diecézní koordinátor synodálního procesu P. Jan Czudek.

Z množství informací nyní pětičlenný tým připravuje diecézní syntézu. S jejím návrhem budou seznámeni koordinátoři farních skupin v neděli 1. května na setkání v Ostravě. Během odpoledne budou závěrečnou zprávu komentovat a upravovat. „Rozdělíme se do skupinek. Každá bude projednávat závěrečnou zprávu (syntézu) z nějakého pohledu. Tyto připomínky pak budou ještě zapracovány do konečné syntézy,“ upřesnil diecézní koordinátor.

Výsledek synodálního procesu bude formou závěrečné zprávy prezentován od 18.00 hodin v katedrále. Na tuto slavnostní událost jsou zváni všichni, kdo byli do synody zapojeni. Nejen laici, ale také kněží. „V katedrále budou všichni seznámeni se syntézou a závěry skupinek, které proběhly při setkání na biskupství,“ dodal Jan Czudek.

Diecézní slavení završí v 19.00 hodin mše svatá, kterou bude sloužit biskup Martin David. Účastníkům synodálního procesu poděkuje za jejich zapojení a vyzve k modlitbě za synodální proces v celé církvi, který pokračuje na národní a světové úrovni až do roku 2023.

Program slavnostního završení diecézní fáze synody

15.00 setkání farních koordinátorů v konferenčním sále biskupství v Ostravě (pro zvané)

18.00 prezentace závěrečné zprávy (syntézy) v katedrále Božského Spasitele (pro všechny)

19.00 mše svatá s biskupem Martinem Davidem v katedrále (pro všechny)

Pin It