Diecéze – Po třech letech se znovu na Zelený čtvrtek dopoledne zaplnila ostravská katedrála kněžími a jáhny diecéze, kteří při mši spojené se svěcením olejů (Missa Chrismatis) obnovili kněžské sliby. Biskup Martin David, který liturgii předsedal, zmínil v kázání text proroka Izaiáše: „Duch Pána je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě.“ (Iz 61,1) Shromážděným kněžím biskup mimo jiné řekl: „Duch Páně nás pomazal a poslal, abychom z milosti tohoto pomazání rozdávali. Odtud z katedrály, z místa, kde jsme byli mnozí posvěceni, se toto pomazání skrze nás rozlévá do celé diecéze nejen v podobě posvěcených olejů, ale především v podobě naší služby. 

Je dobře, že tu dnes jako kněží nejsme sami, že jsou tady ti, ke kterým nás Kristus poslal. Jsou tady fyzicky, ale s každým z vás je tady pomyslně celý zástup těch, ke kterým se skrze vás toto pomazání rozlévá. Kéž jsou posvěcené oleje i naše kněžská služba znamením Boží blízkosti a léčivé moci v jeho lidu.“

 

Fotogalerie: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Celou fotogalerii naleznete zde.

 

Pin It