Odry – Již 18. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol připravují v Odrách. Ve dnech od úterý 22. března do čtvrtku 24. března se na pódiu místního Dělnického domu vystřídají se svými uměleckými vstupy studenti z 9 středních a 6 základních církevních škol. Kromě diváků v sále bude jejich vystoupení pečlivě sledovat a hodnotit odborná porota. Součástí přehlídky je také řada kulturních programů. Oderští studenti představí velkolepé dílo o svaté Anežce a své fotografie vystaví Jindřich Štreit.

Přehlídka bude slavnostně zahájena v úterý 22. 3. 2011 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje v odrách v 8.00 hodin. Program v Dělnickém domě začíná v 9.30 hodin. Dva dny bude místní pódium dějištěm pro 47 představení. V doprovodném programu jsou zařazeny také odborné semináře. V úterý odpoledne v 15:00 se budou 2 hudební semináře s Mgr., MgA. Karolem Ozorovským a hudebním skladatelem Milošem Bokem. Večer ve 20:00 hodin v Dělnickém domě připravujeme představení oderských studentů "Anežka Přemyslovna". Ve čtvrtek 24.3. v 16:00 se bude konat již tradiční malá opožděná vernisáž s autorem výstavy fotografií, svou přítomností nás poctí a potěší pan doc. Jinřich Štreit, výstavu slovem doprovodí pan doc. ThDr. MUDr. Mgr. Max Kašparů, PhD. Moc se těšíme a všechny návštěvníky přehlídky srdečně zveme.

Závěr 18. ročník přehlídky bude tradičně patřit odpolednímu galaprogramu, který začíná v 17.00 hodin. Od 19.00 hodin pokračuje slavnostním Galavečerem.

Pin It