Ostrava – Farnost Moravská Ostrava, která působí při katedrále Božského Spasitele, nabízí přehled slavení velikonočních svátků od Květné neděle do velikonočního pondělí. Současně informuje o navýšení zpovědních hodin od soboty 9. do středy 13. dubna, aby se možnost přijetí svátosti smíření umožnila co nejvíce lidem.


VelkyPatek2021


Příležitost k velikonoční svátosti smíření:

Sobota 9. dubna

16.00 hod. – 18.00 hod.

Květná neděle 10. dubna

18.00 hod. – 20.00 hod.

Pondělí 11. dubna            

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Úterý 12. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Středa 13. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Květná neděle 10. dubna

07.30 hod.

ranní mše sv.

09.30 hod.

žehnání ratolestí v kostele sv. Václava, průvod do katedrály a pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin

15.00 hod.

pobožnost křížové cesty v kostele sv. Václava

19.00 hod.

večerní mše sv.

Zelený čtvrtek 14. dubna

09.00 hod.

MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, hlavní celebrant o. biskup Martin, koncelebrují kněží diecéze

18.00 hod.

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“ a možnost adorace do 19.30 hod., hlavní celebrant o. biskup Martin

Velký pátek 15. dubna

Den přísného postu a újmy v jídle

10.00 hod.

pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin

11.00 – 15.00 hod.

možnost adorace a modlitby v katedrále

15.00 hod.

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

Bílá sobota 16. dubna

09.00 hod.

modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

09.30 – 19.00 hod.

možnost soukromé adorace u Božího hrobu

20.00 hod.

VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin

Neděle velikonoční 17. dubna   

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

07.30 hod.

ranní mše sv.

09.30 hod.

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. požehnání pokrmů

19.00 hod.

večerní mše sv.

Pondělí velikonoční 18. dubna

07.30 hod.

mše sv.

09.30 hod.

mše sv.

Večerní mše sv. není.

Foto: Zdeněk Poruba/Spolek Člověk a Víra/Velký pátek 2021

Pin It