Ostrava - Poslední rozloučení s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem bude v sobotu 26. února 2022 v ostravské katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Zádušní mše svatá začíná v 11.00 hodin. Po mši svaté budou jeho tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.

Parte biskupa Františka Václava Lobkowicze k dispozici zde v češtině. Parte v polském a německém jazyce. 


mg2951

Vyzvánění zvonů pozve k modlitbě za biskupa

V celé diecézi se pět minut před zahájením pohřební mše svaté se ostravsko-opavskou diecézí rozezní zvony, které pozvou věřící k modlitbě za zemřelého biskupa.

Přímý přenos zádušní mše svaté v televizi Noe

Většina věřících nebude mít možnost osobní účasti na pohřební mši svaté v Ostravě. Lidem tuto událost zprostředkuje přímý přenos televize Noe, který začíná v 11.00 hodin.

Osobní rozloučení v kostele sv. Václava v Ostravě v pátek 25. února

Se zemřelým biskupem bude příležitost se rozloučit již v pátek 25. února 2022 od 14:00 do 18:00 hod. v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude rakev se zesnulým vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu.

Detailní pokyny k samotnému pohřbu budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Místo květin dar na Centrum pro rodinu 

Účastníky posledního rozloučení prosíme, aby upustili od květinových darů a svým darem podpořili službu Centra pro rodinu a sociální péči v diecézi – č. konta 30007-1660723399/0800.

Parte biskupa Františka Václava Lobkowicze (ke stažení v pdf). Parte v polském a německém jazyce. 


 ParteFoto

 

Pin It