Ostrava – Na Biskupském gymnázium v Ostravě přivítali 27. ledna 26 žáků pátých a devátých tříd, kteří měli možnost prožít na škole jeden zážitkový den. Nejprve si prohlédli školu, dozvěděli se o ní základní informace a následně se rozdělili do dvou skupin podle věku a začalo vyučování.

Představy o tom, jak probíhá výuka, si dělali během dopoledních krátkých vyučovacích hodin českého, anglického a španělského jazyka, dějepisu, společenských věd, matematiky, informatiky, fyziky, biologie a chemie. Při nich si vyzkoušeli různé pokusy, naučili se něco nového, setkali se s několika vyučujícími, seznámili se s laboratořemi a odbornými učebnami. Zkrátka se na několik hodin stali středoškoláky.

To, jaký je studentský život na škole, jim přiblížili zástupci Studentské rady. Představili svou činnost a akce, které během školního roku na gymnáziu probíhají, i to, jak se na jejich přípravě studenti podílejí a co při nich mohou zažít.

„Doufáme, že zájemci o studium prožili zajímavé a příjemné dopoledne. Děkujeme jim za jejich návštěvu a těšíme se, že se s nimi v září potkáme,“ přeje si ředitelka školy Jana Vylobová.

Převzato z webových stránek Biskupského gymnázia v Ostravě

Fotogalerie: Jarmila Johnová

Pin It