Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.

Plenárního zasedání se bude zřejmě naposledy účastnit i apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, kterého papež František v pondělí 17. ledna 2022 nově jmenoval apoštolským nunciem v Austrálii.

Biskupové budou mimo jiné debatovat o ekonomické situaci v organizacích, které spadají pod gesci katolické církve. Detailněji se budou věnovat také výstupům z diecézní fáze Synody 2021-2023, budou se rovněž zabývat podněty z komisí, rad či nedávno zveřejněnými výsledky Sčítání 2021.

Veřejnost je zvána k účasti na ekumenické bohoslužbě v pondělí 24. ledna od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích, která se uskuteční v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK kazatelem biskup Tomáš Tyrlík, předseda ERC.

Věřící se budou moci s českými a moravskými biskupy také setkat při mši svaté, kterou budou koncelebrovat v kostele Krista Spasitele v Praze - Barrandově v úterý 25. ledna od v 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Jan Baxant; kazatelem pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík.

Média budou informována o závěrech jednání tiskovou zprávou.

Autor článku: Monika Klimentová

Foto: Anička Guthrie, ČaV

Pin It