Olomouc - Ve středu 19. ledna oslaví významné životní jubileum - 80 let - emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička, jenž v minulosti požehnaně působil i v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze. BIskupem byl od roku 1990, v roce 2017 přijal papež František jeho rezignaci podanou z důvodu dosažení věku 75 let.

Otec biskup Josef Hrdlička se narodil 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. Maturoval v roce 1959 a poté pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v rodném městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 a ve studiu pokračoval i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce.

Kněžské svěcení přijal 1. července 1972 a během následujících let působil v duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynčice, Maletín a Mírov, poté byl opět duchovním správcem farností ostravsko-opavské diecéze, jmenovitě farností Liptaň, Pitárné, Třemešná ve Slezsku a Vysoká.

Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal – společně s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem a současným arcibiskupem Janem Graubnerem – dne 7. dubna 1990 a za své biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15).

Je kanovníkem metropolitní kapituly při katedrále sv. Václava. V rámci České biskupské konference zasedal v Komisi pro liturgii a do roku 2017 byl předsedou Rady pro kulturu a památky. Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa, podanou z důvodu dosažení věku 75 let, přijal papež František 1. února 2017.

Krom své požehnané pastorační služby se otec biskup Hrdlička hojně věnoval a stále věnuje psaní, a to jak tvůrčímu, tak překladům. Z jeho teologických děl zmiňme např. tato: Strmou cestou (biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou), Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi, cyklus dvou homiletických knih Pane, Ty máš slova věčného života a Pane, ty víš všechno, dále úvahy a meditace nad žalmy Probuď se, citero a harfo, potažmo Silná jako smrt je láska (biblické příběhy dvojic, jež spojila láska). Sestavil též a pod názvem Celá krásná vydal antologii mariánské poezie z celé Evropy.

Je znám rovněž jako překladatel duchovní poezie, jeho přičiněním vyšly např. výbory duch. poezie anglické (Démant a slza a V souhvězdí slávy), výbor básní K. H. Chestertona (Souzvuk barev) či jezuitského kněze a básníka R. Southwella (Hořící dítě a jiné básně). Nelze opomenout ani jeho milovaného G. M. Hopkinse (Svíce uvnitř a Jsem výšleh z ohně k ohni). Z němčiny se podílel na překladu Rilkeho sbírky Život Mariin a ze španělštiny na výboru španělské mystické poezie Dotek tvého ticha. Před Vánocemi mu pak vyšla zatím poslední přebásněná kniha, a sice verše Arnulfa z Lovaně V kříži najdu vše, co hledám.

S dílčími úpravami převzato z ado.cz.

Pin It