Ostrava -  Již více než 100 let rezonuje v křesťanských církvích touha po jednotě. Věřící různých denominací spojuje přes mnohé rozdíly v nauce společná víra v Boha, Písmo a modlitba. První ekumenická iniciativa se datuje do roku 1846 v Anglii, kde vzniká Evangelická aliance. Alianční týden modliteb zve k modlitbě křesťany evangelických a evangelikálních církví vždy v druhém celém lednovém týdnu. Letošním sjednocujícím tématem ekumenických bohoslužeb a setkání je „Šabat“.


AliancniTydenModliteb2022


Letos je pro křesťany sjednocené v Aliančním týdnu modliteb připraveno téma s názvem „Šabat – žít podle Božího rytmu“. Nemá jít o protest proti práci o nedělích, ale o příležitost znovuobjevit svobodu uprostřed světa neúprosných požadavků a tlaku. Můžeme také říct, že jde o příležitost znovuobjevit neděli, jejíž význam a slavení pandemie narušila.

Křesťanské církve se ve dnech od 9. do 16. ledna scházejí při bohoslužbách, kde rozjímají různé aspekty Šabatu. „Každý den v 18.00 se koná hodinová bohoslužba v jedné denominaci. Zástupce místního společenství zahájí modlitbu, čte se úryvek z Písma, poté pronesou krátké zamyšlení zástupci jednotlivých denominací a následuje společná modlitba prokládaná zpěvem. Za římskokatolickou církev pořádáme bohoslužbu v úterý 11.1 v 18.00 v kostele Don Bosco,“ uvedl P. Pavel Moravec z farnosti Ostrava-Plesná. 

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2022

1. DEN – ŠABAT A IDENTITA 

2. DEN – ŠABAT A BOŽÍ ZAOPATŘENÍ

3. DEN – ŠABAT A ODPOČINEK 

4. DEN – ŠABAT A SOUCIT 

5. DEN – ŠABAT A PAMĚŤ 

6. DEN – ŠABAT A RADOST 

7. DEN – ŠABAT A ŠTĚDROST

8. DEN – ŠABAT A NADĚJE 

Téma letošního Aliančního týdne modliteb „Šabat – žít v Božím rytmu“ je k dispozici zde.

Přehled míst, kde se křesťané různých denominací až do neděle 16. ledna 2022 scházejí najdete zde.

Pin It