Diecéze – Vstoupili jsme do prvních dní nového roku. Probíhající vánoční svátky připomínající narození Ježíše Krista nás stále vedou k zamýšlení o významu příchodu Spasitele do našeho života. Ale nabízí se také ohlédnutí za dobou příprav na svátky, dobou adventní.

Udělat to můžeme díky fotografiím spolku Člověk a Víra.

V mnoha chrámech se během adventu sloužily rorátní mše svaté – liturgicko-hudební forma ranní mariánské mše. První v kostele sv. Jakuba v Místku zachytila fotoaparátem Iva Bužková. Ejhle, Hospodin přijde, zaznívalo též z kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku či z kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde mši sv. sloužil P. Jan Slavík, chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích a kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí.

V neděli 5. 12. slavili v Ludgeřovicích patrocinium a po dětské mši navštívil ty nejmenší vzácný host – svatý Mikuláš, patron kostela. Scholička si pro něj připravila hezkou písničku, pak všechny přítomné děti obdaroval dárečky. Když už byl v Ludgeřovicích, navštívil taktéž děti ve zdejší církevní mateřské  školce. V Ostravě ho fotografové zachytili v katedrále Božského Spasitele a kostele sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Mši zde sloužil P. Dariusz Sputo za doprovodu nově opravených varhan. V kostele sv. Anny v Rychvaldu patřil dětem nedělní podvečer. Rovněž je navštívil sv. Mikuláš, se kterým si děti zazpívaly a vytvořily vánoční přáníčko. Nakonec od něj dostaly dárečky a nechyběla ani závěrečná modlitba.

12. 12. v Katolickém lidovém domě v Místku proběhly tradiční adventní dílničky. Návštěvníci si zde mohli vyrobit různé vánoční ozdoby a konaly se i adventní koncerty. 19. 12. potěšil posluchače komorní sbor Nyklband v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích.

První rorátní mše svatá, Místek, Adventní dílničky, Místek – Iva Bužková/Člověk a Víra. Celá fotogalerie roráty zde. Celá fotogalerie adventní dílničky zde.

Rorátní mše svatá, Frýdek – Josef Cinciala/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Rorátní mše svatá, Stará Ves nad Ondřejnicí – Vojtěch Curylo/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Rorátní mše svatá, sv. Mikuláš, Ludgeřovice – Jarmila Fussová/Člověk a Víra. Celá fotogalerie z rorátů zde. Celá fotogalerie sv. Mikuláš zde a zde.

Rorátní mše svatá, Hradec nad Moravicí – Michael Bujnovský/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Sv. Mikuláš, katedrála Ostrava – Zdeněk Poruba/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Sv. Mikuláš, Ostrava-Kunčičky, adventní koncert – Viktorie Šupolová/Člověk a Víra. Celá fotogalerie sv. Mikuláš zde. Celá fotogalerie adventní koncert zde.

Sv. Mikuláš, Rychvald – Michaela Gavláková/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Rorátní mše svaté

Sv. Mikuláš navštívil farnosti

Adventní dílničky

Adventní koncert

Pin It