caritas Ostrava - Letošní postní dobu pro katolické věřící  opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících  se koná již od roku 2009 z pověření z pověření České biskupské konference. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček (papírových postních pokladniček). Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Letos se akce Postní almužna uskuteční v době od 9. března do 24. dubna 2011.

Pastorační akce byla zahájena dnes, na Popeleční středu (9. března), nebo zejména pak na 1. neděli postní (13. března 2011), a potrvá až dokonce postního období. Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek proběhne až o 2. neděli velikonoční (1. května 2011). V kostelích olomoucké arcidiecéze budou věřící schránky s postní almužnou odevzdávat již na Květnou neděli (17. dubna 2011).

Letos (2011) jde o již o třetí ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí činila almužna více než 3,4 miliony korun). Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém loňském plenárním zasedání, konaném ve dnech 19.-20. ledna 2010.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 80 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech římskokatolických diecézí. Sbírky se letos poprvé zúčastní také Řeckokatolická charita. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů duchovního správce.

Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Více informací naleznete na stránkách: www.postnialmuzna.cz.

Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR

Pin It