Krnov - Zpívaná mše "Missa Cum cantu populi" pro smíšený sbor, zpěv lidu a varhany skladatele Jiřího Laburdy zazněla letos při svatomartinské pouti v Krnově. Dílem autora, který letos oslavil 90. narozeniny, doprovodili poutní bohoslužbu ve farním kostele sv. Martina členové Hudebního sdružení Krnov společně s některými zpěvačkami z krnovských pěveckých sborů Legato a Staccato pod taktovkou dirigenta Václava Mičky. Na varhany doprovázel Jakub Osadník, trubka zaznívala v podání Jana Suchomela.

MissaKrnov

Sbory dlouhou dobu nesměly zkoušet, a tak tato slavnostní příležitost a radost účinkujících se promítla dosti významně do celkové hudební kvality jejich vystoupení. „Zpívali jsme ‘naši mši‘, takže velké potěšení bylo znát na čistotě a vroucnosti kompaktního projevu,“ sdělil Václav Mička.   

Skladatel Jiří Laburda, který letos oslavil životní jubileum, zkomponoval tuto mši v roce 1992 původně pro Svatojakubský sbor v Praze. Na přání Hudebního sdružení Krnov mu autor dopsal a věnoval orchestrální party. V této úpravě skladby se konala světová premiéra v Krnově v roce 1995.

A tak i když letos kvůli stavu epidemie po mši nepřijel sv. Martin na bílém koni, z kteréžto krásné tradice se vždy těšívají hlavně děti, aby se ve scénce s chuďasem podělil o svůj plášť, svatomartinská pouť se pro účastníky stala skutečně nevšedním zážitkem.

Také kazatel, Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (docent z olomoucké univerzity), oslovil posluchače svým aktualizujícím výkladem biblického textu a dovedl k hluboké sebereflexi. Položil důraz na to, že před soudem Božím sehraje rozhodující roli to, jak se chováme ke svým bližním: „Byl jsem hladový a dali jste mi najíst, byl jsem žíznivý a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mne, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou….“ Rozvedl myšlenku, že nebude rozhodovat to, kteří vládcové byli v právu, které národy byly lepší, nebo které církve byly ty pravé a patřil-li někdo k některé, či ne, ale docela prosté všední jednání každého z nás. Každý z nás se tedy může zasloužit o to, aby svět byl lepší.

Na rozloučenou byli všichni přítomní obdarováni lahodnými a nádherně zdobenými perníčky, které pro všechny napekli pozorní členové farního společenství.

Autorka textu a fotografií: Květoslava Kukelková

Pin It