Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodem. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: "Už jste dost bloudili po svých cestičkách. , Proč? ... Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu '(Ag 1, 9). , Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré stezky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše ' "(srov. Jer 6, 16). Bůh nám připravuje návrat na Sion - s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b).


mountaineers g15b649425 1280


Všimni si Bartimaiose - člověk na okraji, bezvýznamný. Když zjistí, že kolem jde Ježíš, křičí. Víš, co dělali mnozí, možná i někteří učedníci? Napomínali ho, ať je ticho. Synod nás však volá k postoji těch ostatních kolem Ježíše: "Neboj se! Vstaň, volá tě! "(Mk 10, 49).

Proto za nultý krok synody v podmínkách našich farností (i v rámci diecéze) pokládám za velmi potřebné vytvářet atmosféru důvěry. A informovanosti. Aby lidé, kteří nechodí do kostela, kteří už dávno nebyli u zpovědi, kteří vysedávají po hospodách, kteří se nemodlí a už dávno zapomněli na svůj křest, kteří ... - aby se tito lidé dozvěděli, že kolem nich prochází Ježíš. I v tobě.

Nicméně na to, abychom to dokázali, musíme sami vědět, co je synod. Najdi si na webu (např. www.synoda.sk nebo https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023) základní dokumenty synodu a jejich čtením vykroč na společnou cestu. (Opravdu, víš, co slovo synoda znamená? Společně kráčet. Jednoduché a jasné, že?) Hledej odpovědi na otázky, které dokumenty obsahují (zejména Vademecum v části 5.3), a najdi si možnosti, jak se o nich s někým promluvit. Možná s lidmi, které jsem zmínil výše. I s rizikem nepochopení u některých. Neboť nikdo nesmí zůstat mimo (proto se ani ty nevyčleňuj "mimo" tím, že budeš pasivní, apatický, bez zájmu).

Je čas na nový oheň!

Uzdraven Bartimaios hned šel za Ježíšem po cestě. Synod je společné kráčení s Ježíšem. Po cestě, kterou nám ukazuje Boží Duch. Spolu s tímto dnes jde kolem tebe Ježíš. Zůstaneš slepý? Hluchý? Ochrnutý?

Je čas na nový oheň!

 Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od Steven Weirather z Pixabay 

Pin It