Ostrava - Základní umělecká škola duchovní hudby ve Frýdku-Místku, která byla založena v roce 1995 poskytuje vzdělávání 200 žákům, kteří se věnují hře na flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a sólovému zpěvu. Zřizovatel školy - Biskupství ostravsko-opavské - aktuálně vypisuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku této vzdělávací instituce.  


violin gdf283df4c 1280


Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na místo

ředitele/ředitelky       

Základní umělecké školy duchovní hudby Frýdek-Místek

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky:

 • znalost školských, pracovněprávních a finančních předpisů,
 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
 • pozitivní vztah k duchovní hudbě.

Přihláška musí obsahovat:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • ověřené kopie všech dokladů o vzdělání dle výše uvedeného zákona; k diplomu přiložte dodatek nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce,
 • doložení praxe v délce 4 let, a to potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
 • koncepční záměr rozvoje dané školy v období následujících 3 let v rozsahu 5 normostran,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022

Přihlášku zasílejte nejpozději do 31. 10. 2021 na adresu: Biskupství ostravsko-opavské, odbor církevního školství, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Obálku označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek – NEOTVÍRAT“

 

 

V případě dalších dotazů se obracejte na paní Ing. Mgr. Markétu Zegzulkovou,                                  tel: +420 597 822 236, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pin It