Eldad a Medad. Dva chlapi, kteří zmeškali shromáždění v stánku setkání. Přestože nesplnili formální požadavek účasti na určeném místě, Bůh i jim dal ducha, kterého měl Mojžíš. Až to naštvalo Jozua a dožadoval se zachovávání pravidel, chtěl nastolit pořádek. Mojžíš však viděl více a radoval se z toho, jak je Bůh štědrý ...

Bezejmenný chlap, který nesplňoval formální požadavek chodit s Ježíšem. Přesto uzdravoval v Ježíšově jménu. Až to naštvalo některé a Jan to i nahlas řekl. Ježíš však viděl více a radoval se, že má dalšího následovníka ...


copy space 2535266 1280


Já. Pro mnohé bezejmenný člověk, který píše tyto texty, aby jimi povzbuzoval k životu s Ježíšem. Nevím, jestli to někoho někdy naštvalo, ale vím, že Bůh zná mé jméno a doufám, že se raduje, když se ho snažím poslouchat...

A teď ty. Pro mě bezejmenný čtenář těchto řádků, který se modlíš, čteš Písmo, přijímáš svátosti, snažíš se prožívat svou víru v rodině či v malém Společenství sloužíš v církvi i ve společnosti, vydáváš svědectví. Možná o tom ví jen pár lidí. A Bůh, který se z toho těší a zahrnuje tě svou pozorností ...

Všichni bezejmenní (i Eldad a Medad, kteří jsou naším symbolem) máme jedno společné - Bůh o nás ví, Bůh se o nás zajímá, s radostí sleduje naše kroky, kdy se snažíme žít svou víru tak, aby byla při-tažlivá.

Dnes máme svátek - svátek bezejmenných, kteří budují Boží království. Známe jméno našeho Svatého otce, známe jméno svého biskupa, svého faráře, ale jejich úsilí učit o Bohu a vydávat svědectví o něm by bylo zřejmě neúčinné, kdyby nebylo nás bezejmenných, naší každodenní věrnosti.

Tak se dnes těšme, že Bůh o nás ví, že Bůh nás potřebuje, že Bůh nám nediktuje pravidla a nevtěsnává nás do nějakého striktního pořádku, ale raduje se ze všeho, co děláme pro jeho království.

Jedno nás však ohrožuje. Příklad bezejmenných boháčů z dnešního úryvku z Jakubova listu. Nená-sledujme je, nehledejme bohatství, které sežerou moli či rez. Ať je můj i tvůj poklad v nebi.

Ať nás inspiruje cesta žalmisty: neboť „kdo se vzdělává v Pánových výrocích a zachovává je, dostane hojnou odměnu“ (srov. Ž 19, 12).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

vystavení.Můžete použít následující text :

Fotka od congerdesign z Pixabay 

 

Pin It