Grötzingen - Letos tomu bylo 10 let, kdy kampanolog při renovaci zvonů ve věži katedrály sv. Martina v německém Rottenburgu zjistil, že jeden z nich pochází ze Slezského Gorzówa. V polském městě jej přitom považovali za navždy ztracený. Byl totiž v roce 1943 odvezen německými vojáky a měl být stejně jako sto tisíc jiných rekvírovaných zvonů roztaven a využit k výrobě zbraní. Zpráva, že 300 let starý zvon stále existuje, vyvolala velikou vlnu ra­dosti a jeho návrat slzy dojetí. Po této zkušenosti nechal biskup diecéze Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst prověřit zvony ve všech kostelích ve svém církevním obvodu. Našly se jich desítky.


ZvonyHamburg


Do ostravsko-opavské diecéze se z Německa vrátí celkem šest zvonů

Všechny, které je možné do původních farností vrátit, budou z německých kostelů sneseny a na náklady diecéze odvezeny do farností v Polsku a v České republice. Do ostravsko-opavské diecéze se v rámci projektu „Zvony míru a pokoje pro Evropu“ vrátí celkem šest zvonů. První z nich dostane farnost Píšť na Hlučínsku. Zvon z roku 1649 ulil v opavské dílně zvonař Hans Knauf. Další stovky let staré zvony dostanou farnosti Třebom, Oldřišov, Doubrava, Třanovice a Věřňovice u Dolní Lutyně.

Na věži kostela v Grötzingenu visely zvony z Fromborku a Píště

Proces návratu zvonů zahájí v pátek 24. září slavnost v německé obci Grötzingen nedaleko Stuttgartu. V místním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů dosud visely dva zvony, které byly farnosti po válce přiděleny ze hřbitova zvonů v Hamburku. Jeden z nich pochází z polského městečka Frombork u Baltského moře, kde jako duchovní působil v 1. polovině 16. století astronom Mikuláš Koperník. Druhý zvon je z kostela sv. Vavřince v Píšti na Hlučínsku. Zahájení projektu „Zvony míru a pokoje pro Evropu“ se zúčastní delegace z Polska i České republiky. Z ostravsko-opavské diecéze se do Německa vypraví apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David, zástupci obce a farnosti Píšť a zpravodajský tým televize Noe.

Zvony jsou symbolem naděje, porozumění a především míru

Na programu je vlastní zahájení projektu, tisková konference a slavnostní mše svatá v Grötzingenu. Iniciátor projektu biskup Dr. Gebhard Fürst vidí ve vrácených zvonech symbol naděje, porozumění mezi národy a především míru. „Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ uvedl biskup Dr. Gebhard Fürst. Součástí projektu jsou nejen zvony, jež byly nacistickým Německem v okupovaných východních částech Evropy svěšeny a měly pos­loužit válečné mašinérii, ale i nové zvony, které je na věžích kostelů nahradí. „Do naší diecéze se dostalo 67 zvonů, které unikly zničení. Většina z nich dodnes svolává k bohoslužbě a modlitbě. Jsem přesvědčen o tom, že zvuk těchto zvonů nám dennodenně připomíná náš z naší víry vyvěrající úkol přispívat k míru,“ dodal biskup Fürst, který slíbil za zvony, které se vrátí zpět na své původní místo odlit nové.

Nové zvony ponesou symbol míru i sjednocené Evropy

Každý z nich ponese informaci o zvonu, který bude do Polska a Česka vrácen. Zvony budou mít jednotný reliéf dvou holubic jako symbol míru a latinský text modlitby obklopený dvanácti hvězdami, které jsou symbolem sjednocené Evropy. Autorem ztvárnění výzdoby nových zvonů je římský umělec Massimilian Pironti, který žije ve Stutt­gartu. Projektu „Zvony míru a pokoje pro Evropu“ věnoval svou tvorbu pro bono. Pironti hledal silný symbol pro usmíření a mír, který by tíži zvonu propůjčil lehkost a poezii: dvě holu­bice, každá ve své vlastní dynamice, a pohyb v různých výškách a pozicích. S rozepjatými křídly, zatímco plachtí vzduchem, se setkávají přesně uprostřed kompozice.

Vyznání vin a prosba za odpuštění je návratem ke křesťanským kořenům

Biskup Martin David považuje projekt „Zvony míru a naděje pro Evropu“ za obdivuhodný.  V návratu zvonů pak vidí paralelu s biblickým podobenstvím o návratu marnotratného syna. „Zvony se vrací domů, podobně jako se syn vrátil do domu svého otce. K tomu, aby se mohl vrátit, však bylo potřeba vyznání vin, prosba za odpuštění a velkého milosrdenství. Bez toho by jeho návrat možný nebyl,“ uvedl biskup Martin David, který všechny tyto procesy vnímá i v tomto projektu. „Jsem rád, že projekt Zvony míru stojí na podobných základech a je cenným příspěvkem pro přátelství mezi Čechy a Němci. Vyznání vin a prosba za odpuštění byla po způsobených křivdách už dříve vzájemně vyslovena. Bez takového základu by byl tento projekt jen prázdným gestem. Nejen zvony se vracejí, ale i my se musíme vrátit k tomu, co je pro nás společné, ke křesťanským kořenům, které naše národy mají. Jsou to kořeny, které nás učí, že vztahy mezi lidmi a národy není možné budovat na nenávisti, ale naopak na usmíření odpuštění a schopnosti kráčet společně,“ dodal biskup Martin David.

Druhý zvon z Hlučínska zůstane v německé obci Sulz nad Neckarem

Z farnosti Píšť na Hlučínsku se podařilo v německé diecézi Rottenburg-Stuttgart dohledat dva během války zrekvírované zvony. Sesterský zvon, který pochází rovněž z opavské dílny zvonaře Hanse Knaufa visí v kostele v obci Sulz nad Neckarem. Farnost Píšť zvon německému kostelu velkoryse ponechá, neboť jeho demontáž by byla příliš nákladná. Delegace z Píště a ostravského biskupství obec v sobotu 25. září navštíví. Ve zdejším kostele sv. Jana Evangelisty bude biskup Martin David, farář z Píště P. Petr Černota a místní farář P. Georg Lokay sloužit mši svatou. Bohoslužba začíná v 10.15 hodin. Následuje program pro zástupce obou obcí, který poctí svou návštěvou i světící biskup diecéze Rottenburg-Stuttgart Gerhard Schneider. Tato událost bude příležitostí k navázání nových vztahů a přátelství mezi oběma obcemi a farnostmi.


ZvonPistSandau


Zvon se do kostela sv. Vavřince v Píšti vrátí v sobotu 16. října

Návrat zvonu do Píště je naplánován na sobotu 16. října. Slavnostní události se osobně zúčastní iniciátor projektu biskup Dr. Gebhard Fürst a další koordinátoři této výjimečné události v německých dějinách. Program bude zahájen v 9.00 hodin tiskovou konferencí v Kulturním centru vedle obecního úřadu. V 10.30 hodin začne v kostele sv. Vavřince mše svatá, kterou budou celebrovat apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David a biskup diecéze Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst.

Ilustrační foto: hřbitov zvonů v německém Hamburku a zvon z kostela sv. Vavřince v Píšti na Hlučínsku z roku 1649 (Snímek: Diözese Rottenburg-Stuttgart/Schnieders)

Pin It