Ostrava - Svatá Ludmila, babička a vychovatelka svatého Václava, od jejíž mučednické smrti uplynulo přesně 1100 let je rovněž patronkou církevních škol. V České republice se v den její památky 16. září slaví od roku 2000 jako Den církevního školství. Jak si jej letos školy v diecézi připomenou?


SvLudmila


30 let Biskupského gymnázia v Ostravě

Největší slávu má na programu Biskupské gymnázium v Ostravě, které do tohoto dne soustředilo oslavy 30. výročí od založení. V katedrále Božského Spasitele bude pro pedagogy, studenty i absolventy školy celebrovat mši svatou biskup Martin David. Bohoslužba začíná v 9.00 hodin a další program pokračuje od 14.00 hodin ve škole na adrese Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě-Porubě.

Pouť k Petřkovickým Lurdám

Formou pouti slaví Den církevních škol Základní škola sv. Zdislavy v Kopřivnici a tradici zůstane věrná i letos. Cílem pouti jsou Petřkovické Lurdy nedaleko Starého Jičína. Po společné mši svaté, která začíná v 9.15 hodin čeká žáky I. stupně výšlap na Kojetín a žáky II. stupně výstup na vrch Svinec.  

Panna Maria ve Skále a Olomouc

Putovat mají ve čtvrtek 16. září v plánu také studenti a studentky Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. První ročníky vykonají pouť k Panně Marii ve Skále (Maria Stein) u Spálova. Druhé a třetí ročníky čeká pouť do Olomouce, kde si připomenou 1100 let od zavraždění sv. Ludmily.

Mše svatá a absolventský koncert v Opavě

Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě má na programu slavnostní mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v sousedství školy. Bohoslužba začíná v 9.00 hodin. Ve stejný den se mohou milovníci varhanní hudby těšit na absolventský koncert studentky Moniky Švandové z varhanní třídy Bc.A. Lukáše Kubenky. Koncert začíná v 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě. Vstupné je dobrovolné.

Obrázek: SPdŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

Pin It