Ostrava – Až 1200 noclehů pro lidi bez domova poskytuje ročně Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích. Bývalý kostel Československé církve husitské byl v roce 2006 adaptován Charitou Ostrava na nízkoprahové denní centrum a zimní noclehárnu. Prostory, kde se mohou lidé bez střechy nad hlavou okoupat, najíst a dojít si pro radu sociálních pracovníků, prošly v minulých měsících modernizací. Ve středu 8. září opravené interiéry požehnal apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David.


BenediktLabre


„Rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre přinesla rozšíření prostor, zkvalitnění zázemí pro klienty služby nízkoprahového denního centra i personál terénních programů a rozšíření poskytované sociální práce o nové aktivity“ přiblížil projekt s názvem „Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova“ ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Náklady na realizaci projektu byly podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Program IROP EU) částkou 14,555 milionů Kč, 1 milion korun na opravy poskytla dotace statutárního města Ostravy a zbylé náklady ve výši 6,175 miliony korun získala Charita Ostrava z darů firem, individuálních donátorů a výtěžku Tříkrálové sbírky. Dokončit stavební část obnovy domu má pomoci také benefiční koncert, kterým Charita Ostrava ve čtvrtek 23. září oslaví 30 let od svého založení.

Benefiční koncert v Trojhalí Karolina

Koncert v ostravském Trojhalí Karolina začíná v 19.00 hodin a vystoupí při něm populární zpěvák Miro Žbirka, sólistka Národního divadla moravskoslezského Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a slovenská písničkářka Sima Magušinová (roz. Martausová). Celý výtěžek benefice připadne na spolufinancování rekonstrukce zázemí služeb pro lidi bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Předprodej vstupenek probíhá ve spolupráci s informačními centry OstravaINFO!!! a jejich portál www.ostravainfo.cz. Zakoupit vstupenku bude možné také na místě před zahájením koncertu.

Přestože interiér charitního domu sv. Benedikta Labre září novotou, exteriér je v původním zchátralém stavu.  „V následujícím období nás čekají opravy exteriéru charitního domu, které navážou na již dokončenou kompletní rekonstrukci interiéru budovy v hodnotě 21,731 mil. Kč,“ vysvětluje účel benefice ředitel Pražák. Na dofinancování rekonstrukce a další opravy Charitě Ostrava schází zhruba 2 mil. Kč.

Nízkoprahové centrum, noclehárna i terénní služby

Charitní dům sv. Benedikta Labre poskytuje dvě sociální služby. V nízkoprahovém denním centru pomáhá ženám a mužům bez domova v jejich obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V centru jim Charita Ostrava bezúplatně a anonymně poskytuje bezpečné zázemí, možnost osobní hygieny, základní nasycení a sociální poradenství. „V rámci terénního programu dále vyhledáváme a pomáháme lidem žijícím přímo na ulici, ve vyloučených lokalitách a snažíme se je motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich situace. Službu nízkoprahového denního centra využije ročně okolo šesti set klientů, terénní program zabezpečuje ročně okolo tisícovky kontaktů, a zimní krizová noclehárna poskytne každoročně zhruba 1200 noclehů lidem v nouzi,“ uvedl mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

Foto: Charita Ostrava

Pin It