Nerad řeším důležité věci e-maily či esemeskami. Nejednou se mi totiž stalo, že adresát našel v mých slovech něco, co tam vůbec nebylo, a byl problém.

Něco podobného nám dnes předvedl apoštol Petr. Slyšel Ježíšova slova o jeho smrti a zmrtvýchvstání, ale slyšel jen to, co chtěl slyšet. Ježíše zrazoval od cesty, kterou měl jít: "To se ti nesmí stát!" Jiné slyšel, jiné pochopil.


pope francis 1784304 1280


Už tuto neděli na Slovensko přichází papež František. A před námi je obtížný úkol - poslouchat. No ne jakkoli, abychom nedopadli jako Peter. Ale poslouchat tak, abychom správně pochopili slova Svatého otce a pak je i uskutečňovaly. V této souvislosti mě potěšil rozhovor (postoj.sk) s vedoucím české redakce Vatican News Josefem Bartkovjakom, SJ, který řekl, že papež nemá černobílé odpovědi a vyjádření. Mluví tak, aby naslouchající musel přemýšlet... Tak si udělejme nácvik společného přemýšlení.

Všimni si první věty z dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše: „Hospodin Bůh mi otevřel ucho“ (50, 5). Přesně o to jde. Aby nám Bůh otevřel uši. Když se to stane, budeme podobně jako prorok neoblomní v konání dobra, na které nám papež poukáže.

Jen se bojím, že jsme „zlenivěli poslouchat“ (Žid 5, 11). Naštěstí náš Bůh je laskavý a neváhá posílat nám lidi, kteří jsou ochotni znovu „učit abecedě Boží řeči“ (srov. Žid 5, 12). Věřím, že papež je jedním z nich.

Když nad Petrovou hlavou v dnešním evangeliu zahřměla tvrdá Ježíšova slova, zazněla výzva, která by nás měla každý den, v každé situaci vést ke zvážení a řízení: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání jej“ (Mk 8, 24 - 25).

Pokud pozorně a správně nasloucháme tato slova, nic nás nedonutí sloužit „zlu v jakékoliv podobě“ (1 Sol 5, 22), ale budeme se ho chránit a dělat přesně opak - konat „dobré skutky, které Bůh připravil“ (Ef 2, 10 ).

Jak si můžeme ověřit, zda správně slyšíme a dobře děláme? Podle ovoce, které přinášíme. Základní rozlišení najdeš v Listu Galaťanům (5, 19 - 23).

Už jsem tiše. Pozorně naslouchejme Svatého otce Františka!

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od Günther Simmermacher z Pixabay 

Pin It