Cvilín - Ve dnech 11. až 12. září se na poutním místě Cvilín, v kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže, uskuteční hlavní pouť. Na programu budou mše sv., adorace a také společná modlitba Sedmibolestného růžence. Na pouť k Matce Boží Cvilíské zvou bratři minorité, kteří cvilínský poutní chrám mají ve své péči.

Hlavní pouť na Cvilíně 2021

Program:

 


SOBOTA 11. 9. 2021 Slavnost Povýšení sv. Kříže

17.00 pobožnost křížové cesty

18.00 mše svatá

Po mši individuální požehnaní ostatky sv. Kříže.

19.30 individuální adorace Nejsvětější Svátosti

20.00 moderovaná adorace

21.00 svátostné požehnaní

 

NEDĚLE 12. 9. 2021 Slavnost Panny Marie Sedmibolestné

8.00 sedmibolestný růženec

8.30 mše svatá

10.00 sedmibolestný růženec

10.30 mše svatá

12.00 svátostné požehnání

15.00 mše svatá v polském jazyce

Pin It