Všimni si různých kategorií lidí, které vyjmenovávají dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35, 4 - 7b); utlačováni, hladovějící, vězněni, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotky, vdovy, hříšníci (Ž 146, 6 - 10); hluchoněmí (Mk 7, 31 - 37).

Víš, co mají společné? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká - hříšníci. Jejich cesty Pán hatí.


sign 1167333 1280


Proč právě hříšníci? Neboť hříšníky se na tomto místě nemyslí běžný hříšník, který padá ve své slabosti, pro svou narušenou lidskou přirozenost, ale hříšník, který zatvrzele nechodí po Pánových cestách. Hříšník, který Boha nemá za nic.

Buď šťastný, pokud patříš do kterékoliv z ostatních kategorií. Neboť to je Boží milost, že nepatříš do kategorie hříšníků, které Bůh musí zastavovat tím, že jim hatí jejich cesty. Ale pokud vnímáš, že Bůh hatí tvé cesty, buď mu vděčný za mimořádnou milost, kterou ti jako hříšníkovi projevuje, neboť tím tě chce přivést na své cesty, na cesty spravedlnosti, lásky, pokoje...

Milovaný Ježíši, svěřuji se do tvých laskavých rukou, které mě chtějí uzdravit a vést po Božích cestách. Tobě svěřuji i svoji hříšnost - prosím, zhať ty mé cesty, které nejsou tvými. Děkuji ti, že mi otvíráš uši, abych slyšel, jazyk, abych správně mluvil. Chci být svědkem tvé dobroty vůči mně. Amen.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od Al Seeger z Pixabay 

Pin It