Dnešní texty ukazují rozdíl mezi lidskými a Božími řešeními.

Nebylo co jíst. Elizeovi kdosi donesl dvacet chlebíčků a kapsu zrna. „Jak mám tohle dát stovce chlapů?“ (2 Kr 4, 43). Nasytili se tím. Ježíšovi přinesli pět chlebů a dvě ryby. „Ale co je to pro tolika !?“ (Jan 6, 9b). Nasytilo se tím okolo pět tisíc mužů. A v obou případech ještě zvýšilo.

Je přirozené a správné, že vždy hledáme řešení, které odpovídají našemu poznání, naší zkušenosti. No někdy je třeba vykročit ve víře a hledat i přijmout Boží řešení.


bread 2864703 1280


V těchto dnech na to máme skvělou příležitost. Rozhodnutím vlády bylo určeno, že na setkání se Svatým otcem při návštěvě Slovenska budou moci jít jen plně očkováni. Naše řešení? Křičíme, protestujeme ... Boží řešení? Skvělá příležitost přinést oběť - buď přijetím očkování nebo zřeknutím se účasti na setkání. (Návštěva papeže má větší cenu než jedno očkování.)

Pokud zůstaneme jen u lidských řešení, ďábel si bude mnout ruce a říkat si: „Skvělé! Ještě i návštěvu papeže mohu použít na rozmnožení hříchu, na rozdělení a sváry, na vzbuzení hněvu.“

Pokud přijmeme Boží řešení, pokud přineseme oběť zřeknutí se vlastní vůle, přinese to obrovské požehnání a obrácení mnohých srdcí. Vzpoura rovná se prohra. Oběť rovná se vítězství.

Dejme Ježíšovi v těchto dnech svůj "chlebíček" oběti, pokání, pokorné modlitby. Nemáme ani ponětí, kolik se budou moci pak nasytit, když Pán naši oběť požehná a milosti rozdělí mezi mnoha.

Možná si řekneš: „I tak jsem na žádné setkání s papežem nechtěl jít.“ I ty můžeš a máš přinést oběť. Každodenní modlitby za obnovu jednoty, za ducha pokání, za skutečnou pokoru našich srdcí. Tím, že se přestaneš zabývat zbytečnostmi a začneš se zabývat Ježíšem. (Je pro mě zarážející, jak mnozí pokřtěni vědí zápalem mluvit o marnosti světa, ale o Ježíši nevědí říct ani slovo. Co pak naplňuje jejich srdce? MARNOSTI či Ježíš?)

Poslechněme Pavlovo volání: „Bratři, prosím vás já, vězeň v Pánu, abyste žili důstojně podle povolání, kterého se vám dostalo, se vší pokorou, mírností a shovívavostí. Snášejte se navzájem v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje“ (Ef 4, 1 - 3).

Žijme tak, aby si ďábel nemohl mnout ruce ...

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It