caritasOstrava – Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s farnostmi diecéze připravuje také pro letošní postní dobu distribuci papírových schránek na Postní almužnu. Do nich bude možné během celé postní doby ukládat drobné částky v hodnotě požitků, které si člověk v rámci postní doby dokáže odepřít. Na konci postní doby přinesou věřící své postničky do kostela a shromážděná almužna bude poskytnuta jako pomoc konkrétním lidem ve farnosti nebo prostřednictvím Charity jako podpora některého z jejích projektů.

Postní almužna je dobrovolná aktivita jednotlivých věřících, která nemá být „další sbírkou“, ale formou prohloubení prožívání postní doby. Církev ve spolupráci s Charitou nabízí příležitost vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. „Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli,“ píší v listu k postní almužně ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo.

Skládací papírová schránka - „postnička“ může každému pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetřil. Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete svou postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můžete napsat, jak nebo ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Peníze budou použity na některý konkrétní charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou či na obecnou podporu charitního díla Církve. Při stanovení konkrétního účelu mohou pomoci pracovníci místně příslušné Charity. Farní společenství se mohou rozhodnout finanční prostředky použít na podporu charitativních aktivit ve farnosti.

V případě dotazů k akci Postní almužna se obracejte na Mgr. Martina Hořínka z Diecézní charity ostravsko-opavské (603  462 292, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), v případě dotazů ohledně správného zaúčtování sbírky na ekonomické oddělení Biskupství ostravsko-opavského.

Létáček k Postní almužně naleznete v sekci se stažení.

Pin It