Diecéze – Víkend byl v ostravsko-opavské diecézi bohatý na duchovní aktivity. Přinášíme pomocí fotografií malé ohlédnutí za některými z nich. V sobotu 12. 6. odpoledne proběhla každoroční pouť u kaple sv. Antonína na Ondřejníku. Mše svaté, již celebroval farář z Frýdlantu nad Ostravicí P. Roman Macura, se kromě poutníků zúčastnili také zástupci města.

V sobotu se konala tradiční Pouť za vztahy a budoucnost – Connected. Poutníci, především mládež, vyrazili od kostela sv. Jakuba v Místku na poutní místo Maria Goretti, které se nachází nad obcí Chlebovice. Jeho charakteristickým znakem je mohutný dřevěný kříž a dřevěná socha sv. Marie Goretti. Kněží P. David Tyleček, P. Martin Kudla a P. Václav Rylko zde odsloužili společně mši svatou a poté se poutníci přesunuli na faru do Chlebovic, kde následoval další program.

Marie Goretti – mládež čistého srdce, jsou mladí lidé, kteří chtějí žít ideál čistých vztahů v síle jména Ježíš. Místem jejich úmyslu žít předmanželskou čistotu a život bez hříchu se stalo v roce 2013 právě návrší nad obcí Chlebovice.

Ve farnostech diecéze také probíhá první svaté přijímání dětí. My se podíváme do Ludgeřovic, kde v neděli 13. 6. poprvé přijalo Pána Ježíše dvacet tři dětí.

 Fotogalerie z Pouti ke sv. Antonínu: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Pouti za vztahy a budoucnost: Jan Kalenský/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z prvního svatého přijímání: Jarmila Fussová/Člově a Víra a Zdeněk Poruba/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Pin It