Mám dojem, že dnešní texty jsou o zázracích. O plodné větvičce z vrcholku cedru. O stáří, které je úrodné (velmi se mi líbí český překlad - šťavnaté) a plné svěžesti. O semínku, které klíčí a roste... a přináší úrodu.


namibia 80754 1280


Nám se mohou zdát některé procesy v přírodě samozřejmé a nevidíme zázrak. No a snad není za vším Bůh? Vždyť žijeme ve víře. Žijeme podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (tak zní jiný překlad verše 2 Kor 5, 7).

Vede mě to k touze světit tuto neděli - nejen tím, že budu (pokud se nevejdu do počtu podle platných omezení, možná nebudu) na mši, ale že si budu všímat „maličkostí“ kolem sebe a vidět v nich Boží zázraky. Ty, které dávají šťávu mému životu víry.

Vzpomínám si na svého otce. Možná jsem tu už o něm psal. Už byl důchodce, když objevil modlitbu Liturgie hodin. Jeho nejoblíbenějším žalmem se zakrátko stal právě dnešní, devadesátý druhý. Těšilo ho, že i ve stáří může být navzdory nemoci a tělesné slabosti plný svěžesti. Vnímal, jak ho Bůh v jeho vetchosti každý den nějakým způsobem vede k radosti a klidu. Vnímal (a možná ještě více jeho vnoučata), že právě tímto svým postojem k životu přináší úrodu těm, kteří kolem něj žili.

Možná očekáváš, že tvá víra by měla být silnější, větší, smělejší, razantnější, účinnější... Nečekej na to. Dnes žij s Bohem tak, jak to umíš. Těš a raduj se ze zázraků, které kolem tebe činí. Možná právě tato drobná změna smýšlení bude tím „odlomením větvičky“, který Bůh kdesi zasadí (možná v někom v tvé rodině, koho vnímáš jako odepsaného) a bude z něj velký strom. Možná tvůj dnešní úžas nad drobným kvítkem, které vyjadřují před svými blízkými, bude pro ně výsevem semínka, které jednou přinese bohatou úrodu v generaci tvých vnuků či pravnuků.

Nebuď smutný, že jsi bezmocný, neschopný, zbytečný ... Neboť tvůj Bůh takový není. Tvůj Bůh je Bohem zázraků. Tak i ty s ním buď člověkem plným zázraků – „ještě i ve stáří budou úrodní a plní svěžesti ...“

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od David Mark z Pixabay 

Pin It