Fulnek - Po opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie slavnostně završí dokončení oprav také farníci ve Fulneku. Dominanta města - kostel Nejsvětější Trojice – prošla rovněž rozsáhlou rekonstrukcí. Obdobně jako v Opavě ji z větší části financovala evropská dotace z programu IROP. Z celkových nákladů ve výši 69 milionů korun to bylo 63 milionů. Další prostředky poskytlo Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj a Česko-německý fond budoucnosti. Na opravy byla vyhlášena i veřejná sbírka a skládali se také samotní farníci.


FulnekKostel


Slavnost znovuotevření farního kostela bude rozdělena do dvou dnů. V sobotu 12. června začíná v 18.00 hodin přímo v opraveném kostele „Koncert vděčnosti“. Vystoupí na něm novojičínský sbor Ondrášek pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka. Na klavír zahraje Tomáš Vrána, na hoboj Alena Jestřebská a za varhany usedne David Postránecký, který předvede varhanní improvizace.

V neděli 13. června bude kostel Nejsvětější Trojice otevřený již od 9 hodin. Věřící se začnou společně modlit růženec v 9.30 hodin a slavnostní děkovná bohoslužba začíná v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté na poděkování za zdárný průběh oprav bude apoštolský administrátor biskup Martin David . Po bohoslužbě bude v kapli sv. Josefa připravena projekce hudebních videoklipů z průběhu oprav. V oratoři bude instalována výstava fotografií z revitalizace chrámu. Současně budou k dispozici také upomínkové předměty připravené pro tuto příležitost - fotokniha, svíčky a magnetky.

Zájemci o komentované prohlídky mají možnost využít termínů v časech: 13.00, 15.00 a v 17.00. Kostel se zavírá v 18.00 hodin. 

Kostel s augustiniánským klášterem byl založen již ve 14. století

Ti kdo znali fulnecký kostel dříve, si zřejmě všimnou změny barevnosti fasády, která byla nově provedena podle dochovaných zbytků starších barevných vrstev na fasádě. Opravy se však dotkly celého kostela. Barokní skvost má novou střechu i krov, v interiéru byla vyměněna elektroinstalace a zrestaurovány byly lavice i varhany. Řemeslníci se pod dohledem památkářů věnovali pečlivé renovaci klášterní křížové klenby včetně tzv. rajského dvora.

Původní kostel a klášter vznikl v období gotiky. Klášter byl založen v roce 1389 Kravaři a budova kláštera byla přistavena k již existujícímu kostelu. Datace výstavby kláštera byla potvrzena i dendrochronologickou datací z pozůstatků dřevěných kuláčů původního středověkého lešení, které se zachovaly zazděné v patře kláštera.

Z gotické etapy máme do dnešních dnů zachovanou křížovou chodbu s uzavřeným tzv. rajským dvorem, který byl typickou součástí klášterů. Při opravách areálu v posledních dvou letech byly právě v této nejstarší dochované části odkryty zbytky nástěnné malby s výjevem Kalvárie a také erby donátorů stavby kláštera. Rovněž se v křížové chodbě podařilo obnovit alespoň jedno gotické okno s typickou kamennou kružbou.   

Kostel Nejsvětější Trojice má dnes vrcholně barokní podobu z poloviny 18. století od stavitele Mikuláše Tallhera s nádhernými stropními malbami olomouckého malíře Josefa Sadlera. Dlouhou dobu historikové zkoumali, zda netypická orientace současného kostela s presbytářem na jih a hlavním vstupem ze severu navazuje na dřívější gotickou stavbu kostela nebo zda byla orientace kostela změněna při barokní přestavbě.

Celkové náklady obnovy kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku provedené v uplynulých dvou letech byly 69 mil. Kč, z čehož 63 mil. Kč kryje dotace EU v rámci programu IROP, 2,6 mil. Kč poskytlo Ministerstvo kultury prostřednictvím Programu regenerace městských památkových zón administrovaného Městem Fulnek, 2 mil. Kč poskytl Moravskoslezský kraj, 550 tis. Kč poskytl Česko-německý fond budoucnosti, 480 tis. Kč se vybralo na veřejné sbírce a zbývající část ve výši 370 tis. Kč doplatila Římskokatolická farnost Fulnek.

Foto: Nela Franková/Člověk a Víra

Pin It